Về trang chủ


30/11/2017

Hội thảo khoa học “Định hướng hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển”

Ngày 29/11 tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã diện ra Hội thảo khoa học “Định hướng hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển”. Chủ trì buổi hội thảo là ông Đõ Văn Sen Cục trưởng Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo và Đại tá Phan Văn Quang, Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển.

hoi thao CSB 1

Hội thảo khoa học giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Hội thảo tập trung vào thảo luận các yêu cầu thực tiễn hoạt động trên biển cần thiết thực hiện nghiên cứu khoa học để phục vụ tốt hơn cho các hoạt động của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Khả năng, thế mạnh trong nghiên cứu khoa học và trợ giúp nghiên cứu khoa học của hai bên cho các mục tiêu nghiên cứu thực tiễn.
Tại hội thảo, các nhà khoa học của Tổng cục đã trình bày tham luận vấn đề sự cố môi trường trên biển, ven biển và những vấn đề đặt ra; Điều tra khảo sát trên biển, ven bờ và những vấn đề thực tiễn. Phía Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cũng tham gia hội thảo với những tham luận Năng lực hoạt động trên biển và những nhiệm vụ cơ bản; Thách thức trong cứu hộ, cứu nạn trên biển và những vấn đề cần nghiên cứu giải quyết.
Cuối buổi hội thảo, hai bên thảo luận về định hướng những vấn đề nghiên cứu trong kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo và các vấn đề liên quan, tìm kiếm các cơ hội cùng hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học phục vụ những nhiệm vụ riêng của mỗi bên.

Quang Vũ

Các bản tin cũ hơn