Về trang chủ


15/11/2018

Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý đối với Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”

Sáng ngày 15/11, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý đối với Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học của nhiều Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các trường Đại học. Phó Tổng cục trưởng Vũ Sĩ Tuấn chủ trì Hội thảo.


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã khẳng định tiềm năng tài nguyên biển và vùng ven biển nước ta có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển là tiền đề quan trọng của kinh tế biển; kết quả điều tra cơ bản là cơ sở xác lập luận cứ khoa học, tạo cơ sở vững chắc cho việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng thể chế, chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển.

 

Hội thảo lấy ý kiến góp ý chương trình trọng điểm ĐTCB

Toàn cảnh Hội thảo


Đối với “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” (Đề án 47), Phó tổng cục trưởng Vũ Sĩ Tuấn cho biết, đây là Đề án lớn, mang tính tổng thể với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành trung ương và địa phương. Và trong quá trình triển khai thực hiện, để đảm bảo mục tiêu của Đề án và nhu cầu cấp bách về phát triển kinh tế và an ninh, quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung thêm 25 nhiệm vụ, dự án vào Đề án 47.


Tại cuộc họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án 47 làm cơ sở xây dựng Chương trình trọng điểm để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt vào quý I năm 2018.

 

PTCT VUSITUAN

Phó tổng cục trưởng Vũ Sĩ Tuấn chủ trì Hội thảo


Theo nội dung báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tại Hội thảo, việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án 47 và xây dựng Chương trình trọng điểm là một nhiệm vụ lớn, quan trọng cần nhiều thời gian với sự tham gia, đóng góp của nhiều chuyên gia, nhà khoa học của nhiều Bộ, ngành Trung ương và địa phương có liên quan.

 

Tham luận của các chuyên gia_1

Tham luận của các chuyên gia_2

Các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ nhiều Bộ, ngành Trung ương và địa phương tham luận tại Hội thảo

Tham luận của các chuyên gia_3

Tham luận của các chuyên gia_4


Tại Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đã cùng nhau thảo luận, trao đổi, đóng góp các kiến nhằm thống nhất các nội dung cũng như đưa ra phương án huy động, tập trung các nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Trên cơ sở đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ tiến hành rà soát, lựa chọn các nhiệm vụ, dự án phù hợp, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả khi triển khai để bổ sung vào Dự thảo Chương trình trọng điểm sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới./.


Thu Loan

 

Các bản tin cũ hơn