Về trang chủ


10/03/2017

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định khu vực biển được sử dụng để nhận chìm

Sáng này 10/3, Tại trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã diễn ra buổi họp nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định khu vực biển được sử dụng để nhận chìm của Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo thực hiện. Ông Phạm Ngọc Sơn, Phó Tổng cục trưởng chủ trì cuộc họp.

 

Hop nghiem thu cuc KS

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn

để xác định khu vực biển được sử dụng để nhận chìm

Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định khu vực biển được sử dụng để nhận chìm nhằm mục tiêu nghiên cứu, đề xuất cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định khu vực biển để được sử dụng nhận chìm triển khai thực thi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sau khi có hiệu lực, sớm đưa Luật vào đời sống.

Đề tài đã được thực hiện trong thời gian 01 năm, ngoài cơ quan chủ trì thực hiện là Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo và chủ nhiệm đề tài Ths. Ngô Tuấn Dũng còn có sự tham gia của các chuyên gia ở một số đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Từ kết quả của quá trình nghiên cứu nội nghiệp, thu thập thông tin, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và trên cơ sở bối cảnh của Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã đề xuất nguyên tắc, tiêu chí, trình tự xác định khu vực biển được sử dụng để nhận chìm trên biển.

Báo cáo trước Hội đồng,  nhóm nghiên cứu cho biết đề tài đã tiếp cận trên quan điểm nghiên cứu việc tuân thủ các quy định tại Điều 210 của Công ước về Ô nhiễm do sự nhận chìm, Công ước về Luật biển 1982 và dựa trên các quy định mang tính chất bắc cầu, liên kết về nội dung tại các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam chưa là thành viên nhưng vẫn cần phải xem xét áp dụng làm cơ sở so sánh, đối chiều với cơ sở pháp lý và thực tiễn của Việt Nam đặc biệt là các quy định nêu trong Luật số 18/2015/QH13: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, các quy định trong Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và qua đó để nghiên cứu, đề xuất nguyên tắc, tiêu chí, trình tự xác định khu vực biển được sử dụng để nhận chìm trên biển.

Sản phẩm của đề tài là có được Cơ sở khoa học và thực tiễn trong nước và quốc tế trong xác định khu vực biển được sử dụng để nhận chìm trên biển; Đề xuất nguyên tắc, tiêu chí, trình tự  xác định khu vực biển được sử dụng để nhận chìm trên biển; Báo cáo tổng kết đề tài.

Sau khi nghe Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo báo cáo, Hội đồng đã có đánh giá tích cực về kết quả đạt được của dự án. Ông Phạm Ngọc Sơn, Phó tổng cục trưởng đánh giá cao công việc của nhóm nghiên cứu mặc dù đề tài có kinh phí hạn hẹp nhưng nhóm đã cố gắng thu thập số liệu, nghiên cứu để đề tài có được kết quả tốt.

Quang Vũ

 

 

 

 

Các tin mới hơn