Về trang chủ


19/03/2018

Phổ biến kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh Đại dương thế giới lần thứ 5

Sáng ngày 15/3, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức phổ biến kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh Đại dương thế giới lần thứ 5. Tham dự có Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh,VP Đảng ủy, Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ của Tổng cục.

Hội nghị Thượng đỉnh Đại dương thế giới do Tạp chí Nhà kinh tế tổ chức thường niên từ năm 2012 đến nay, tập trung vào những vấn đề làm thế nào chính phủ các nước, các doanh nghiệp và xã hội dân sự cùng khai thác, sử dụng, bảo vệ bền vững  biển và đại dương, đáp ứng nhu cầu của phát triển bễn vững cũng như vì một đại dương khỏe mạnh.

TB KQ hoi nghi dai dương TG

Quyền Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi thông báo kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh Đại dương thế giới lần thứ 5

Hội nghị Thượng đỉnh Đại dương thế giới lần thứ 5 được tổ chức tại thành phố Cancun-laya Del Carmen, bang Quintana Roo, Liên bang Mê-xi-cô, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3 năm 2018. Đoàn đại biểu Vệt Nam tham dự hội nghị lần thứ 5 do Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi dẫn đầu.


Tại buổi làm việc, Quyền Tổng cục trưởng đã thông báo những nội dung chủ yếu của Hội nghị Thượng đỉnh Đại dương thế giới lần thứ 5. Theo đó, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất các giải pháp đối phó với một số vấn đề về đại dương hiện nay vì một đại dương khoẻ mạnh và được sử dụng bền vững. Hơn 360 lãnh đạo, chuyên gia hàng đầu của Chính phủ các nước, các tập đoàn lớn, tổ chức quốc tế, tổ chức khoa học công nghệ, tổ chức phi chính phủ trên khắp trên thế giới đã tập trung trao đổi thảo luận về các vân đề Khai thác hải sản bền vững; Cơ chế tài chính Đại dương; Quản trị đại dương; Công nghệ đại dương; Rác thải biển và đại dương; Các khu kinh tế xanh.


Quyền Tổng cục trưởng đánh giá các hội nghị quốc tế về biển là những diến đàn để trao đổi học hỏi kinh nghiệm của các nước về quản lý, nghiên cứu khoa học biển. Tổng cục phải chuẩn bị tốt cho sự tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế, khu vực về biển, trong đó lưu ý chuẩn bị tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Đại dương thế giới lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại Abu Dhabi, Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất vào năm 2019; xúc tiến tham gia các Hội nghị về đại dương tại Bali, Indonesia và Quidao, Trung Quốc vào tháng 10/2018.
Xây dựng các đề án, chương trình hợp tác quốc tế khả thi, thiết thực, xúc tiến và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế về biển theo chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục và theo các quy định của Đảng và Nhà nước.


Nghiên cứu các kết quả của Hội nghị để có tư duy và hành động phù hợp, thúc đẩy công tác quản lý tổng hợp biển và hải đảo của Việt Nam vừa đáp ứng yêu cầu trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thông tin hội nghỉ tại events.economist.com/events-conferences/americas/world-ocean-summit/

Quang Vũ

Các bản tin cũ hơn