Về trang chủ


28/08/2019

Thảo luận về nội dung dự thảo khung hợp tác tuyên truyền trong lĩnh vực biển, hải đảo giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Kênh VOV giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam

 

Sáng ngày 28/8, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có buổi làm việc với Kênh VOV Giao thông, Đài tiếng nói Việt Nam về nội dung dự thảo khung hợp tác về tuyên truyền trong lĩnh vực biển, hải đảo.

 

Tham dự buổi làm việc về phía Tổng cục có Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn cùng đại diện lãnh đạo các Vụ Chính sách và Pháp chế; Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Văn phòng Tổng cục và Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia. Về phía Kênh VOV Giao thông có Phó giám đốc Kênh VOV Giao thông Phạm Trung Tuyến cùng đại diện phụ trách các Phòng Duyên hải, Phòng Liên kết, Phòng Hành chính, Thư ký biên tập.

 

 

VOV 1

Khung cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, hai bên cùng tìm hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hai cơ quan để trên cơ sở đó đạt được sự nhất trí chung về khung chương trình hợp tác truyền thông, về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc và định hướng cũng như về nội dung, trách nhiệm và phương thức hợp tác.

 

Hai bên cũng đạt được sự nhất trí cao đẩy mạnh phối hợp cung cấp thông tin hai chiều về tuyên truyền pháp luật, phổ biến, nâng cao kiến thức cho người dân về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về biển và hải đảo của Tổng cục đồng thời qua đó nâng cao chất lượng, hợp tác xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình nhằm truyền tải, đáp ứng nhu cầu thông tin cần thiết đến với thính giả của Kênh VOV giao thông.

 

Thu Thuỷ

 

Các tin mới hơn