Về trang chủ


10/10/2019

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường – Kênh VOV Giao thông, Đài tiếng nói Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

 

Chiều ngày 9/10, tại trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã diễn ra buổi làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với Kênh VOV Giao thông, Đài tiếng nói Việt Nam nhằm thống nhất chương trình hợp tác truyền thông về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

 

Tham dự buổi làm việc, về phía Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quế Lâm cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng cục và Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia. Về phía Kênh VOV Giao thông có Giám đốc Trang Công Tiến cùng đại diện lãnh đạo phòng Duyên hải.

 

 

BBGHVOV 1

Lãnh đạo hai cơ quan ký kết Biên bản ghi nhớ

 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 36/NQ-TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, vì vậy việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác này nhằm tổ chức thường xuyên các nội dung cơ bản trong việc triển khai Nghị quyết 36/NQ-TW trên các chương trình phát thanh của Kênh VOV Giao thông theo dòng thời sự.

 

Hơn nữa, hai bên phối hợp cung cấp thông tin hai chiều nhằm thực hiện tốt nội dung trong việc tuyên truyền pháp luật, phổ biến; nâng cao kiến thức cho người dân về sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Nâng cao chất lượng các chương trình, phát thanh, kịp thời truyền tải các thông tin về lĩnh vực quản lý nhà nước đối với việc khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển phục vụ phát triển kinh tế quốc gia gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo đáp ứng yêu cầu thông tin đến với thính giả của Kệnh VOV giao thông nói chung và tại các khu vực khác nói riêng, đặc biệt là VOV Giao thông duyên hải và VOV Giao thông Mê Kong.

 

Hai bên xác định việc hợp tác cùng phát triển là nhiệm vụ chiến lược đáp ứng yêu cầu đổi mới, kịp thời cập nhật tình hình, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo phát huy vai trò, trách nhiệm trong quá trình hợp tác, kịp thời trao đổi những vấn đề phát sinh trong quá trình phối hợp thực hiện tuyên truyền trong lĩnh vực biển và hải đảo.

 

 

Thu Thuỷ

Các bản tin cũ hơn