Về trang chủ


19/08/2019

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực biển và hải đảo

 

Ngày 19/8, Đoàn công tác của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, dẫn đầu là Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định trao đổi về việc nâng cao hiệu quả và tăng cường sự phối hợp công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo.

 

Tại buổi làm việc, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định (Sở TN&MT Bình Định) Trần Kỳ Quang đã báo cáo về một số kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường biển và hải đảo của Sở và đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong thời gian tới. 


 

Binh Dinh 1

Khung cảnh buổi làm việc

 

Sau khi nghe báo cáo cùng với các đề xuất, kiến nghị của Sở TN&MT Bình Định, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi đánh giá cao công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo của Sở TN&MT Bình Định và đặc biệt là những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước của Sở nói chung và công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo nói riêng.

 

Để nâng cao hiệu quả, tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong thời gian tới, Tổng cục trưởng đề nghị Sở TN&MT Bình Định cần nâng cao vai trò điều phối ngành, tham mưu cho tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, sớm công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm và hoàn thành việc thực hiện giao khu vực biển trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên biển; chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về biển và hải đảo; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra,… nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo của tỉnh.

 

Thu Thuỷ