Về trang chủ


28/11/2018

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu thành phố Đà Nẵng năm 2018

Nhằm tăng cường khả năng chủ động, xử lý sự cố tràn dầu một cách nhanh gọn và đúng quy trình, sáng ngày 07 tháng 11 năm 2018, tại khu vực Cảng Liên Chiểu, Chi cục Biển và Hải đảo đã phối hợp với Cụm kho xăng dầu Liên Chiểu và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu năm 2018.

 

Dn_upsc 1
Diễn tập được thực hiện với tình huống khi Tàu Hữu Nghị 139 thuộc Công ty TNHH thương mại dịch vụ hàng hải Senco - Quốc tịch Việt Nam đang bơm dầu DO từ bến cảng vào kho xăng dầu PV Oil Liên Chiểu thì xảy ra sự cố bục, vỡ đường ống ngầm dẫn dầu tại vị trí ngoài biển cách đất liền khoảng 300m, quy mô sự cố khoảng 20 tấn.
 

Dn_upsc 2
Căn cứ nội dung Kế hoạch, kịch bản diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất, Kho Xăng dầu PVOIL Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với các kho xăng dầu K83, Petec Hòa Hiệp, PVOIL Liên Chiểu và kho nhiên liệu hàng không Liên Chiểu triển khai phương án ứng phó sự cố tràn dầu theo quy chế phối hợp giữa các kho và điều động Công ty Cổ phần đóng tàu Bảo Duy triển khai phương án thu gom dầu trên biển theo hợp đồng dịch vụ trực ứng phó sự cố tràn dầu giữa hai đơn vị.
 

Dn_upsc 3
Đợt diễn tập này được các đơn vị thực hiện theo phương châm 04 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); các đơn vị đã phối hợp ứng phó sự cố một cách nhịp nhàng từ công tác chuẩn bị đến thực hành, quy trình triển khai ứng phó đáp ứng đúng theo quy trình được quy định tại Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu thành phố Đà Nẵng.
 
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu là hoạt động thường niên của thành phố Đà Nẵng được triển khai thực hiện từ năm 2015. Thông qua các đợt diễn tập, đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và công tác phối hợp của các bên liên quan trong tổ chức ứng phó, hoàn thiện quy trình và kỹ thuật thu gom, qua đó đã góp phần đáng kể nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu cho thành phố Đà Nẵng.
 
Nguồn: tnmt.danang.gov.vn