Về trang chủ


28/12/2018

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển

Một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển:

 

TK TĐ_anh1

TK TĐ_anh2

TK TĐ_anh3

TK TĐ_anh4

TK TĐ_anh5

TK TĐ_anh6

TK TĐ_anh7

TK TĐ_anh8

TK TĐ_anh9

Thu Loan