Về trang chủ


13/04/2020

Bà Rịa - Vũng Tàu: 40 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 752 phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 40 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển với tổng chiều dài bờ biển là hơn 48.618m.
 
Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng diện tích tự nhiên của toàn tỉnh là hơn 1.980km². Trong đó, vùng ven biển và hải đảo có diện tích hơn 1.571km², chiếm 79% diện tích toàn tỉnh. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển các ngành kinh tế biển như: khai thác dầu khí trên biển, khai thác cảng biển và vận tải biển, khai thác và chế biến hải sản, phát triển du lịch nghỉ dưỡng và tắm biển… Tuy nhiên, gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, sóng lớn, triều cường, bão lũ... khiến nhiều đoạn bờ biển thường xuyên bị xói lở gây thiệt hại rất lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội cũng như đời sống của dân cư ven biển.
 
Nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu xói lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa mới phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn.
 
Bà Rịa - Vũng Tàu: 40 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 1
 
Một công trình kè bờ biển trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã bị hư hỏng do nước biển xâm thực mạnh
 
Cụ thể, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 40 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển với tổng chiều dài bờ biển 48.618m. Trong đó, phần đất liền có 27 khu vực với tổng chiều dài bờ biển là 36.744m, bao gồm: 05 khu vực với tổng chiều dài bờ biển 8.492m thuộc địa bàn TP. Vũng Tàu, 06 khu vực với tổng chiều dài 6.521m thuộc địa bàn huyện Long Điền, 06 khu vực với tổng chiều dài 4.579m thuộc địa bàn huyện Đất Đỏ và 10 khu vực với tổng chiều dài bờ biển 17.151m thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc.
 
Còn phần huyện đảo, Côn Đảo có 13 khu vực với tổng chiều dài bờ biển là 11.874m phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, bao gồm: 05 khu vực với tổng chiều dài bờ biển 2.476m thuộc khu vực Hòn Côn Sơn, 02 khu vực với tổng chiều dài 881m thuộc Hòn Cau, 03 khu vực với tổng chiều dài 5.552m thuộc Hòn Bảy Cạnh, 01 khu vực với tổng chiều dài 453m thuộc Hòn Tài, 01 khu vực với tổng chiều dài 1.887m thuộc Hòn Bà và 01 khu vực với tổng chiều dài bờ biển 624m thuộc khu vực Hòn Tre Lớn.
 
Nguồn: monre.gov.vn