Về trang chủ


06/02/2020

Sóc Trăng: Lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo

 

UBND tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành thẩm định Dự án Lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên – Môi trường biển khu vực phía Nam, Sóc Trăng có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, tài nguyên biển hiện chưa được bảo vệ và khai thác hợp lý, còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, công tác quản lý các dữ liệu về tài nguyên và môi trường chưa hiệu quả cao.
 
Do đó, việc thực hiện Dự án Lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư nhằm mục tiêu lập hồ sơ quản lý tài nguyên 11 xã đảo, 4 cồn (cồn Châu, cồn 15, cồn Bửng 1, cồn Bửng 2) và các bãi cạn lúc chìm, lúc nổi, bãi ngầm thuộc các huyện: Kế Sách, Trần Đề, Long Phú, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo trên địa bàn tỉnh.
 
Để thực hiện mục tiêu trên, đơn vị thực hiện dự án là Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên – Môi trường biển khu vực phía Nam đã thu thập thông tin, dữ liệu, khảo sát và lấy phiếu điều tra tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã ven biển về tài nguyên và môi trường của các hải đảo; đo đạc, khảo sát thủy hải văn; đo vẽ bản đồ hiện trạng các cồn có kết hợp đo địa hình; xây dựng bản đồ đường mực nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm; xây dựng bản đồ thể hiện xã đảo; cồn, bãi cạn lúc chìm, lúc nổi và bãi ngầm…

Nguồn: monre.gov.vn