Về trang chủ


Phát triển kinh tế biển xanh: Hướng đi mới trong phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long
Trước những tác động to lớn của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, khiến các quốc gia có biển tìm đến “kinh tế biển xanh” như là một sự lựa chọn tốt nhất cho sự phát triển bền vững. Trong những năm qua, vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang chịu những tác động to lớn của biến đổi khí hậu, các hoạt động kinh tế - xã hội thượng nguồn sông Mê Công, nhất là trong lĩnh vực kinh tế biển, do đó, để phát triển bền vững, vùng đồng bằng sông Cửu Long cần phải lựa chọn và kiên trì theo đuổi mô hình kinh tế biển xanh. Bài viết nêu cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế biển xanh ở đồng bằng sông Cửu Long; từ đó, đòi hỏi phải có những giải pháp toàn diện, lâu dài, cấp bách nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế biển xanh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.
Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, an ninh - quốc phòng trong tình hình mới
Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển là tiền đề quan trọng để định hướng phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia. Kết quả của điều tra cơ bản làm cơ sở xác lập luận cứ khoa học, tạo cơ sở vững chắc cho việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải.
Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
Một trong những nguyên tắc quan trọng trong kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được đề ra tại Điều 42 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là “Các khu vực biển phải được phân vùng rủi ro ô nhiễm để có giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo hiệu quả”. Việc xác định cấp rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; phân vùng rủi ro và lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo là một nội dung của kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo (Khoản 5 Điều 43).
Môi trường sinh thái biển đảo Lý Sơn và giải pháp phát triển bền vững
Khu bảo tồn biển (KBTB) Lý Sơn đã được phê duyệt trong danh mục 16 KBTB Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 742/QĐ-TTg năm 2010. KBT được chia thành 3 vùng chức năng gồm: Vùng bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ hệ sinh thái (HST) vùng triều, cỏ biển và rạn san hô độ sâu từ 3 đến 20 m; vùng phục hồi sinh thái thuộc khu vực đảo Lớn và đảo Bé trên diện tích gần 2.000 ha, bảo vệ các loài sinh vật biển; vùng phát triển trên diện tích 4.500 ha gồm âu cảng và phần biển bao quanh.
Cơ sở khoa học định hướng quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đới bờ tỉnh Bình Thuận
Bình Thuận là tỉnh có nguồn tài nguyên đặc thù và có giá trị kinh tế cao, nhưng cũng có nhiều thách thức do thiên tai và những xung đột xảy ra khi khai thác tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Tuy nhiên, việc đánh giá từng dạng tài nguyên theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển bền vững (PTBV) cần phải giải bài toán xung đột và chi phí lợi ích về kinh tế cho tất cả các dạng tài nguyên thì sẽ cho một ma trận tương quan về mức độ lợi - hại. Đây là cơ sở để lựa chọn phương án định hướng quy hoạch tổng thể PTBV. Cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch tổng thể PTBVđới bờ tỉnh Bình Thuận là tích hợp giữa các hệ sinh thái và đánh giá chi phí lợi ích giá trị các tài nguyên quan trọng như khai thác du lịch, khai thác tài nguyên sa khoáng, khai thác tài nguyên thủy sản, khai thác tài nguyên năng lượng (gió, nắng và sóng biển). Từ đó xác lập 5 nhóm kinh tế được sử dụng cho định hướng quy hoạch tổng thể, trong đó có nhóm kinh tế chủ yếu (du lịch, thủy sản, năng lượng, cây ăn quả) và nhóm kinh tế thứ yếu (nông nghiệp, công nghiệp chế biến, dịch vụ, lâm nghiệp…).
Quy trình thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2016, quy định về hành lang bảo vệ bờ biển, theo đó “Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Hướng dẫn thi hành các quy định về hành lang bảo vệ bờ biển trong Luật này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Các văn bản này đã quy định chi tiết về quy trình thiếp lập hành lang bảo vệ bờ biển.
Giải pháp cải thiện môi trường, kiểm soát sự cố do nước thải tại Công ty Formosa Hà Tĩnh
Sau sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung 4/2016, nhiều cơ quan chuyên môn, nhà khoa học cùng các cơ quan Trung ương và địa phương đã tìm nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cải thiện hệ thống xử lý nước thải (XLNT), kiểm soát ô nhiễm do nước thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS).
Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến các cơ quan Quốc hội và Bộ ngành liên quian về dự thảo “Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam”
Ngày 17/3/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến các cơ quan Quốc hội và Bộ ngành liên quan về dự thảo “Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng biển Việt Nam giai đoạn 2017-2025”. Tới tham dự cuộc họp có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Trần Ngọc Khánh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cùng đại diện một số Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và đại diện các bộ, ngành Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và đào tạo… cùng các nhà khoa học, chuyên gia.
Quy hoạch phát triển Sơn Trà theo hướng phát triển du lịch sinh thái

Vừa qua, Tổng Cục Du lịch đã có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng lấy ý kiến của các sở, ban, ngành liên quan của thành phố cho Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng”.

Cần Thơ - Cần bổ sung chính sách quy hoạch khai thác tài nguyên biển đảo

Đó là ý kiến đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ đối với Dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và Hải đảo.

Quảng Ngãi - Gắn với bảo tồn thiên nhiên trong phát triển huyện đảo

Trong lộ trình phát triển huyện đảo Lý Sơn, UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định, xây dựng Lý Sơn thành đô thị biển xanh, sạch, đẹp, trên cơ sở tận dụng nguồn lực từ ngân sách, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; gắn bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn biển trong phát triển kinh tế của huyện.

KHAI THÁC, SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Ngày 25 tháng 8 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là tập hợp dữ liệu gốc về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã được phân loại, kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp, số hóa, chuẩn hóa theo chuẩn quốc gia và được sắp xếp, lưu trữ một cách hệ thống có tổ chức dưới dạng tệp tin dữ liệu lưu trên các phương tiện điện tử.
Hội thảo Góp ý Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam

 Ngày 24 tháng 8 năm 2016 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Binh tổ chức hội thảo "Góp ý Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam" . Đến tham dự và đóng góp ý kiến cho hội thảo có ông Nguyễn Linh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ; ông Nguyễn Thành Minh – Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; ông  Lê Minh Ngân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng đông đủ các đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Cục Hàng hải Việt Nam và địa phương ven biển, các đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà quản lý.

 

 

Giải pháp nào cho tình trạng xói lở bờ biển Cửa Đại
Đó là chủ đề của một cuộc Hội thảo diễn ra vào sáng 25/2 tại TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam). Hội thảo do Palm Garden Reort - một trong các doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng nặng nề do nạn sạt lở tại bờ biển Cửa Đại - phối hợp với Trường Cao đẳng Thủy lợi miền Trung tổ chức.
Phát huy lợi thế xây dựng Bình Thuận thành tỉnh mạnh về kinh tế biển
Bình Thuận là tỉnh phía nam của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, trải dài từ mũi Đá Chẹt (giáp Cà Ná, Ninh Thuận) đến bãi bồi Bình Châu (giáp Bà Rịa- Vũng Tàu). Tổng diện tích: 7.828 km², bao gồm diện tích trên đất liền và đảo. Chiều dài bờ biển: 192 km. Diện tích vùng lãnh hải: 52.000 km². Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính và 127 xã, phường và thị trấn; trong đó có 7 huyện thị xã có biển và 36 xã, phường và thị trấn ven biển.
Xây dựng bộ chỉ thị giám sát và đánh giá quản lý tổng hợp vùng bờ ở Việt Nam

Việt Nam là quốc gia nằm ven bờ Biển Đông có đường bờ biển dài hơn 3.260 km, vùng đặc quyền kinh tế biển gấp khoảng 3 lần diện tích đất liền, với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và hơn 3.000 đảo lớn nhỏ. Tài nguyên và lợi thế do biển Việt Nam mang lại hứa hẹn nhiều triển vọng to lớn đối với sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy, phát triển kinh tế biển là lựa chọn ưu tiên của Việt Nam hiện nay và trong tương lai.

Luật TNMT biển, hải đảo không "dẫm chân" luật khác

Đã có khá nhiều luật quy định việc quản lý các tài nguyên biển như Luật Thủy sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Du lịch, Luật Dầu khí, Luật Hàng hải… Vậy liệu tới đây, khi Quốc hội thông qua, Luật TN&MT biển, hải đảo có “dẫm chân” lên các luật này, gây chồng chéo?

Về chiến lược kinh tế biển của Việt Nam

Đã đến lúc cần có những đột phá mới trong tư duy và chiến lược phát triển kinh tế biển. Phải chuyển nhanh từ phương thức “mò cua bắt ốc” sang phương thức kết hợp: khai thác mặt tiền (biển – lợi thế địa chiến lược) + tự do hóa (thể chế vượt trước). Đây là công thức thành công của nhiều quốc gia đi trước trong nỗ lực phát triển kinh tế biển để trở thành cường quốc biển.

Sự cần thiết xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) theo Quyết định số 158/QĐ-TTg, ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh 5 quan điểm chỉ đạo. Trong đó, quan điểm đầu tiên là: "Ứng phó với biến đổi khí hậu được tiến hành trên nguyên tắc phát triển bền vững, bảo đảm tính hệ thống, tổng hợp, ngành, liên ngành, vùng, liên vùng, bình đẳng về giới, xóa đói, giảm nghèo".

 | Trang sau »