Về trang chủ


22/05/2020

Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia với phương châm “Kế thừa - Đoàn kết - Thay đổi - Phát triển”

 

Chiều ngày 22/05, Chi bộ Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tạ Đình Thi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; đồng chí Vũ Trường Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện các Chi uỷ Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục; các đồng chí trong Chi uỷ và toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia.

 

TTTT 1

Toàn cảnh Đại hội

 

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia (Trung tâm TTDLQG) trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với chức năng xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tiếp nhận, lưu trữ, khai thác, sử dụng và tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực hiện các dịch vụ về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin. Tại thời điểm tiến hành Đại hội, Chi bộ có tổng số 15 đảng viên trong đó có 13 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị, về trình độ lý luận chính trị có 03 đồng chí có trình độ cao cấp và 06 đồng chí trung cấp; về trình độ chuyên môn, có 01 đồng chí là tiến sỹ, 07 đồng chí là thạc sỹ, 06 đồng chí trình độ đại học và 01 đồng chí trình độ cao đằng.

 

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, với niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong Chi bộ, với phương châm “Kế thừa - Đoàn kết - Thay đổi - Phát triển”, Đại hội Chi bộ Trung tâm TTDLQG lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong Chi bộ, thể hiện ý chí quyết tâm xây dựng Chi bộ Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia đoàn kết, trong sạch và vững mạnh.

 

TTTT 2

Phó bí thư phụ trách , Giám đốc Trung tâm TTDLQG Võ Xuân Hùng phát biểu khai mạc Đại hội

 

Theo Báo cáo trình tại Đại hội, nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua Chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở nắm bắt những cơ hội, thách thức trong thời gian tới, Chi bộ đã xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó tập trung vào mục tiêu: (i) Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của độ ngũ đảng viên trong Chi bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; (ii) Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phối hợp tốt với chính quyền phát động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng kỹ thuật để tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát chất lượng công việc. Mở rộng quan hệ với các đối tác, khai thác tối đa khả năng hoạt động dịch vụ, các dự án, chú trọng và nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động. Phối hợp với chính quyền thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ.

 

TTTT 3

Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, đầy đủ, theo đúng quy định của Chi bộ Trung tâm TTDLQG. Điểm qua các nội dung cần thực hiện tại Đại hội, đồng chí Bí thư nhấn mạnh việc Đại hội sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chi uỷ Trung tâm nhiệm kỳ mới là những đồng chí lãnh đạo thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức và các tiêu chuẩn khác theo quy định của Đảng, đây chính là hạt nhân lãnh đạo, gánh vác trách nhiệm quản lý Trung tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, phương hướng đề ra; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục là những đồng chí là đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của đơn vị, cũng như đóng góp cho thành công của Đại hội Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng cũng hoan nghênh và ghi nhận những kết quả mà Chi bộ Trung tâm TTLDQG đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ có thể khái quát lại những kết quả chủ yếu trên 3 mảng hoạt động của Trung tâm bao gồm: (i) Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) tài nguyên môi trường biển và hải đảo, đã bước đầu thực hiện được nhiều hạng mục công việc trong đó có các kết quả giai đoạn I dự án “Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam”; (ii) Nhiệm vụ thông tin - tuyên truyền trong đó có duy trì, vận hành trang thông tin điện tử của Tổng cục; (iii) Việc bảo đảm các điều kiện cơ sở hạ tầng, hoạt động công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục cũng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

 

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư, Tổng cục trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại mà Đại hội cũng cần thẳng thắn nhìn nhận lại đó là: (i) Về lực lượng con người, điều kiện trang thiết bị, tiềm lực phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu còn có những bất hợp lý, chưa đáp ứng được đầy đủ so với đòi hỏi nhiệm vụ cũng như yêu cầu phát triển của Tổng cục, do vậy cần rà soát, bố trí, sắp xếp, đào tạo mới, đào tạo nâng cao đối với đội ngũ hiện tại để có thể đảm nhiệm các công việc của Trung tâm theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; (ii) Đâu đó còn tồn tại một số vấn đề nội bộ ảnh hưởng đến môi trường làm việc và do đó trách nhiệm của Ban Chi uỷ mới cần phải đoàn kết thống nhất để khắc phục, giải quyết triệt để càng sớm càng tốt; (iii) Về trang thiết bị, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, trong 10 năm trở lại đây gần như không được đầu tư mua sắm mới, nâng cấp, sửa chữa, kể cả CSDL theo yêu cầu phải được cập nhật, số hoá, chia sẻ và quan trọng là phải được kết nối và thực sự sử dụng, ứng dụng cho quá trình phát triển nhưng hiện được cập nhật gần nhất từ năm 2013 và không có nguồn để tiếp tục duy trì cập nhật; công tác thông tin tuyên truyền, trang thông tin điện tử, ấn phẩm còn ít được quan tâm cải tiến, đây là những khó khăn tồn tại mà Trung tâm cần nhận thức và khắc phục.

 

Phân tích cụ thể nguyên nhân, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp uỷ, của lãnh đạo, đặc biệt là của người đứng đầu Trung tâm trong việc quan tâm tạo lập môi trường, văn hoá làm việc mới có sự chia sẻ, đồng cảm, kết nối; Các tổ chức chính quyền, Công đoàn, đặc biệt là Đoàn Thanh niên cần tích cực làm tốt chức năng của mình. Trung tâm cũng cần chủ động phát huy sáng tạo, đổi mới tích cực hơn nữa trong việc đề xuất, triển khai các nhiệm vụ; tăng cường sự phối hợp, liên danh, liên kết để triển khai các nhiệm vụ, dự án, đề tài; cần tận dụng mọi năng lực, điều kiện hiện có để phát huy hiệu quả công việc.

 

Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan đó, đồng chí Bí thư, Tổng cục trưởng yêu cầu Chi uỷ, Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ tới cần sáng suốt nhìn nhận lại một cách đúng đắn và đầy đủ về công tác quản lý, lãnh đạo để có thể giải quyết những khó khăn, tồn tại của Trung tâm trong bối cảnh mà theo đồng chí là thời điểm rất thuận lợi cho lĩnh vực biển và hải đảo, là thời cơ mà Trung tâm cần phải nắm bắt khi mà khung khổ các chiến lược, chính sách về biển và hải đảo đã rất đầy đủ, toàn diện, tạo điều kiện cho Trung tâm xây dựng được một chiến lược phát triển dài hạn để từ đó có định hướng, mục tiêu cơ bản làm căn cứ tổ chức lực lượng triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó lưu ý: (i) về lực lượng, phải tìm kiếm, thu hút những người thực sự có năng lực, tài năng về làm việc cho Trung tâm; (ii) về cơ sở vật chất, cần xem xét, rà soát, duy tu bảo dưỡng hệ thống hiện có; (iii) trang thông tin điện tử của Tổng cục cần được khẩn trương lập mới để thông tin đến được đầy đủ hơn, công tác tuyên truyền được thực hiện tốt hơn; (iv) dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục cấp phép giao khu vực biển, nhận chìm, cấp phép cho tổ chức nước ngoài nghiên cứu trong vùng biển Việt Nam,… cần phối hợp các Cục để xây dựng đạt cấp độ 4 theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Về công tác xây dựng Đảng, cần tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ trên cơ sở các nguyên tắc của Đảng; tăng cường trao đổi, góp ý thẳng thắn trong Chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn chặn, tránh phát sinh các vấn đề ngay từ đầu; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tránh hình thức, nghiên cứu kết hợp với các hoạt động khác của Trung tâm.

 

Tâm huyết với sự phát triển của Trung tâm TTDLQG, đồng chí Bí thư Đảng bộ, Tổng cục trưởng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, sẵn sàng vào cuộc, sát cánh, chia sẻ, gánh vác những khó khăn, phức tạp cùng với Trung tâm đồng thời tin rằng, Đại hội là thời điểm để Chi bộ Trung tâm có những chuyển biến mới thực sự về chất, có hướng đi đúng đắn, tích cực để đạt được những thành tích lớn hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

 

TTTT 4

Đoàn chủ tịch Đại hội

 

Thay mặt Đại hội, đồng chí Phó bí thư phụ trách, Giám đốc Trung tâm Võ Xuân Hùng trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo vô cùng tâm huyết của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục Trưởng, qua đó nhận thức được những trăn trở của Đảng uỷ Tổng cục với mọi hoạt động của Trung tâm cũng như sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng đối với sự thay đổi và phát triển của Trung tâm mà theo đánh giá của cá nhân đồng chí thì cũng đã có những chuyển biến nhất định về tư duy của cán bộ, hướng tới sự phát triển đi lên theo mong muốn của Đảng uỷ, Tổng cục trưởng. Chi bộ Trung tâm xin ghi nhận, nghiêm túc rút kinh nghiệm và hứa sẽ cụ thể hoá trong các chương trình hành động của Chi bộ nhiệm kỳ tới với quyết tâm thay đổi, hành động cho sự phát triển và từng bước lớn mạnh của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia.

 

TTTT 5

Các đại biểu trực tiếp bỏ phiếu bầu các thành viên Ban Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm TTDLQG nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp trên

 

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã trực tiếp bầu 03 thành viên Ban Chi ủy Chi bộ bao gồm các đồng chí: Võ Xuân Hùng, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Thanh Thuý đồng thời bầu ra Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể, đồng chí Võ Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Long, được bầu là Phó Bí thư Chi bộ.

 

TTTT 6

Bí thư Đảng uỷ Tạ Đình Thi chúc mừng Ban Chi uỷ Chi bộ Trung tâm TTDLQG nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 04 đồng chí bao gồm các đồng chí: Võ Xuân Hùng - Bí thư Chi bộ, Nguyễn Văn Long – Phó Bí thư Chi bộ, Nguyễn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Trinh là Đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuý tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025.

 

TTTT 7

Bí thư Đảng uỷ Tạ Đình Thi; Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng Uỷ, Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn và các đại biểu chúc mừng sự thành công của Đại hội Chi bộ Trung tâm TTDLQG nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Sau đây là một số hình ảnh khác tại Đại hội:

TTTT 8

 

TTTT 9

Các đại biểu phát biểu phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội


TTTT 10

 

TTTT 11

Niềm vui bầu cử

 

Thu ThuỷCác bản tin cũ hơn