Về trang chủ


06/04/2020

Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

Chiều ngày 06/4, Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, Nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Tạ Đình Thi, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; đồng chí Phạm Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; các đồng chí đại diện các Chi uỷ Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Tổng cục; các đồng chí trong Chi uỷ và toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính.

 

ĐHCBVKHTC 1

Toàn cảnh Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020–2022; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Phó Bí thư; thống nhất thông qua biểu quyết quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020–2022. Cũng tại Đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ Kế hoạch – Tài chính và một số đại diện các Chi uỷ Chi bộ trực thuộc Tổng cục đã phát biểu nhiều ý kiến, thảo luận xây dựng các báo cáo chính trị của Chi bộ.

  

ĐHCBVKHTC 2

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Nguyễn Huy Hoàng phát biểu khai mạc Đại hội

 

Theo Báo cáo trình tại Đại hội, Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; các nghị quyết, kế hoạch hành động của Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ Bộ, Tổng cục. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ và Lãnh đạo Tổng cục. Chi bộ đã lãnh đạo và xây dựng Chi bộ đoàn kết, vững mạnh, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao theo đúng đướng lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết, Kế hoạch công tác của Chi bộ. Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tổng cục trong công tác kế hoạch tài chính đầu tư; lãnh chỉ đạo đơn vị đoàn kết, triển khai thự hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng luôn được Chi bộ quan tâm và thực hiện tốt. Các công tác tổ chức, cán bộ; công tác đảng viên và phát triển đảng viên mới; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thệ đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

ĐHCBVKHTC 3

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Nguyễn Đăng Lộc báo cáo tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, là một trong những Chi bộ tiêu biểu thuộc Đảng bộ Tổng cục.

 

ĐHCBVKHTC 4

Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tổng cục trưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Vụ Kế hoạch – Tài chính, cụ thể là trong các công tác kế hoạch, tài chính, tham gia xây dựng cơ chế chính sách, đặc biệt là trong việc tham gia góp ý cho các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các dự án phát triển liên quan mà trong thời gian qua Vụ đã tập trung thực hiện tốt, tuy nhiên công tác kế hoạch cần tiếp tục đổi mới hơn nữa, kế hoạch cần hướng tới tạo nguồn, đa dạng hoá nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, chiến lược nội dung đề ra, phải có tính định hướng, bám sát với yêu cầu, gắn với thực tiễn, mục tiêu. Công tác tài chính phải đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh sử dụng lãng phí, các dự án thực hiện phải có sự kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên, đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, xây dựng hệ thống ngành dọc, đào tạo, bố trí, đề xuất để có hệ thống kế hoạch tài chính đồng bộ.

 

Về công tác xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức đồng chí lưu ý cần hết sức chú ý trong công tác quán triệt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng. Công tác tư tưởng cần thông suốt, phân công công việc rõ ràng minh bạch, bảo đảm chia sẻ quyền lợi, thấu hiểu một cách sâu sắc, đầy đủ và đây cũng chính cơ sở bảo đảm tinh thần đoàn kết trong Chi bộ. Cần chú ý đào sâu nghiên cứu trong từng sinh hoạt chuyên đề làm sâu sắc các nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, cố gắng đổi mới hình thức các nội dung sinh hoạt Chi bộ để đạt hiểu quả cao nhất.

 

Về công tác lãnh đạo, đồng chí nêu rõ, Đảng lãnh đạo thông qua chủ trương, đường lối, công tác cán bộ và do đó vai trò tiên phong gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo Chi uỷ, lãnh đạo Vụ là vô cùng quan trọng. Cũng phải nhận thức được rằng công việc của Vụ rất vất vả, cần sự quan tâm, động viên, chia sẻ của lãnh đạo, đồng thời với đó là công tác kiểm tra giám sát, trao đổi, thường xuyên nhắc nhở, phê bình, tự phê bình để có thể chỉ đạo, giải quyết, xử lý ngay, tránh phát sinh các vấn đề lớn. Công tác Đảng, công tác chính quyền phải đồng hành, cùng chung tiếng nói, tạo ra sức mạnh tập thể. 

 

ĐHCBVKHTC 5

Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục chúc mừng Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính, nhiệm kỳ 2020 – 2022

 

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã trực tiếp bầu 03 thành viên Chi ủy và bầu ra Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Cụ thể, Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Vụ trưởng được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Đăng Lộc, Phó Vụ trưởng được bầu là Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thanh Bình được bầu là Chi ủy viên Chi bộ; Đại hội cũng đã tiến hành bầu 04 đồng chí bao gồm đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đăng Lộc – Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hằng là Đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 

ĐHCBVKHTC 6

Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Đại hội

 

Sau đây là một số hình ảnh khác tại Đại hội:

 

ĐHCBVKHTC 1

Đoàn Chủ tịch Đại hội


 

ĐHCBVKHTC 2

Phó Tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng phát biểu tại Đại hội


ĐHCBVKHTC 3

ĐHCBVKHTC 4

ĐHCBVKHTC 5

 

ĐHCBVKHTC 6

Các đại biểu phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn