Về trang chủ


Đẩy mạnh triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ quản lý Tổng hợp vùng cửa sông Hải Phòng và các vịnh Hạ Long và Bái Tử Long” do AFD tài trợ
Sáng ngày 22/11, Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ quản lý Tổng hợp vùng cửa sông Hải Phòng và các vịnh Hạ Long và Bái Tử Long” Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (BQLDA) đã có buổi làm việc với Nhà tài trợ của Dự án, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Tư vấn quốc tế hỗ trợ thực hiện Dự án, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện Dự án.
Nghiệm thu Dự án “Nghiên cứu thiết lập trung tâm cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển”
Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Hội đồng nghiệm thu do TS Vũ Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam làm chủ tịch Hội đồng đã tổ chức họp nghiệm thu Dự án “Nghiên cứu thiết lập trung tâm cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển”.
Nghiệm thu cấp quản lý dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia
Sáng ngày 27/6, Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam tiến hành nghiệm thu cấp quản lý dự án “Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam”.
Các dự án đang triển khai thuộc Đề án 373

Các dự án đang triển khai thuộc Đề án 373

Các dự án đang triển khai thuộc Đề án 47

Các dự án đang triển khai thuộc Đề án 47

Đề án 80 Đề án “Hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020”

Đề án 80 Đề án “Hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020”

Nhiệm vụ cụ thể của Đề án 80

Nhiệm vụ cụ thể của Đề án 80 được ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

Các dự án đang triển khai thuộc Chương trình 158

Các dự án đang triển khai thuộc Chương trình 158

Các dự án đang triển khai thuộc Chương trình 1278 và 1864

 Các dự án đang triển khai thuộc Chương trình 1278 và 1864

Tập huấn, phổ biến kiến thức về thương hiệu biển

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về thương hiệu biển cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, xã, phường, quận, huyện, thị xã ven biển; các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Tiền Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu.