Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Nghị định số 73/2017/ND-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
  Số hiệu văn bản: 73/2017/ND-CP
  Loại văn bản: Nghị định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/06/2017
  Ngày hiệu lực: 01/08/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Tải văn bản