Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020
  Số hiệu văn bản: 1862/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 23/11/2017
  Ngày hiệu lực: 23/11/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Tải văn bản

 Phê duyệt Kế hoch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn du, hóa chất độc trên bin giai đoạn 2018 - 2020