Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Số hiệu văn bản: 36-NQ/TW
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 22/10/2018
  Ngày hiệu lực: 22/10/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Nguyễn Phú Trọng
  Tải văn bản

 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045