Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050
  Số hiệu văn bản: 1856/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 27/12/2018
  Ngày hiệu lực: 27/12/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Tải văn bản

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050