Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 26 tháng 12 năm 2018 Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
  Số hiệu văn bản: 32/2018/TT-BTNMT
  Loại văn bản: Thông tư
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 26/12/2018
  Ngày hiệu lực: 08/02/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Trần Quý Kiên
  Tải văn bản