Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Thông tư số 09/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu
  Số hiệu văn bản: 09/2019/TT-BGTVT
  Loại văn bản: Thông tư
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 01/03/2019
  Ngày hiệu lực: 01/09/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Nguyễn Văn Công
  Tải văn bản

 Thông tư số 09/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu