Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Quyết định số 684/QĐ-BXD Ban hành Kế hoạch thực hiện của Bộ Xây dựng triển khai Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến 2025
  Số hiệu văn bản: 684/QĐ-BXD
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 07/08/2019
  Ngày hiệu lực: 07/08/2019
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Nguyễn Văn Sinh
  Tải văn bản

 Quyết định số 684/QĐ-BXD Ban hành Kế hoạch thực hiện của Bộ Xây dựng triển khai Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến 2025