Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: ĐỀ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
  Số hiệu văn bản:
  Loại văn bản: Dự thảo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 19/11/2019
  Ngày hiệu lực:
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Tải văn bản

 ĐỀ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030