Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
  Số hiệu văn bản: 28/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 07/01/2020
  Ngày hiệu lực: 07/01/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Tải văn bản

 Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 về việc Phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030