Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Số hiệu văn bản: 203/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 06/02/2020
  Ngày hiệu lực: 06/02/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Tải văn bản

 Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045