Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam với nhiều hướng dẫn cụ thể, đảm bảo cho hoạt động này không gây ảnh hưởng đến môi trường biển.
  Số hiệu văn bản: 28/2019/TT-BTNMT
  Loại văn bản: Thông tư
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 31/12/2019
  Ngày hiệu lực: 18/02/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Trần Quý Kiên
  Tải văn bản

 hông tư số 28/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam với nhiều hướng dẫn cụ thể, đảm  bảo cho hoạt động này không gây ảnh hưởng đến môi trường biển.