Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: V/v thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
  Số hiệu văn bản: 2091 /BTNMT-TCBHĐVN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 15/04/2020
  Ngày hiệu lực: 15/04/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Lê Minh Ngân
  Tải văn bản

Công văn số 2091/BTNMT-TCBHĐVN của Bộ Tài nguyên và môi trường  V/v thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ