Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030
  Số hiệu văn bản: 647/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 18/05/2020
  Ngày hiệu lực: 18/05/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Tải văn bản

 Phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030