Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
  Số hiệu văn bản: 896/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 26/06/2020
  Ngày hiệu lực: 26/06/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Tải văn bản

 Phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030