Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
  Số hiệu văn bản: 1981/QĐ-BTNMT
  Loại văn bản: Quyết định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 08/09/2020
  Ngày hiệu lực: 08/09/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Trần Hồng Hà
  Tải văn bản

 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030