Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh
  Số hiệu văn bản: /2020/NĐ-CP
  Loại văn bản: Nghị định
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 23/09/2020
  Ngày hiệu lực:
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Tải văn bản

Dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh