Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh
  Số hiệu văn bản:
  Loại văn bản: Tài liệu
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 23/09/2020
  Ngày hiệu lực:
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Lê Minh Ngân
  Tải văn bản

 Dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh