Về trang chủ


17/12/2019

Giới thiệu chung

Logo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
          
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Vietnam Administration of Seas anh Islands - VASI) được thành lập theo Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VASI được quy định tại Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

NĂNG LỰC:

Tổng số cán bộ 646 người, trong đó: Phó Giáo sư: 03; Tiến sĩ: 27; Thạc sĩ: 58; Đại học, cao đẳng: 555.

Tàu khảo sát: 01 tàu nghiên cứu biển (thông số: dài 70m, rộng 13m, công suất 1960 mã lực, tải trọng 1785 tấn); 01 tàu đo đạc biển (thông số: dài 19m, rộng 4m, công suất 450 mã lực, tải trọng 80 tấn).

Trạm quan trắc môi trường biển: 17 trạm.

Trạm radar giám sát biển: 18 trạm ven biển và hải đảo.

Trạm định vị vệ tinh: 02 trạm tại Đồ Sơn (Miền Bắc) và Vũng Tàu (Miền Nam).

Một số phòng thí nghiệm chuyên đề của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

TRỤ SỞ CHÍNH:

Số 83, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-37737507/84-24-37737508. Fax: 84-24-37735093 

             e-mail: vasi@monre.gov.vn