Về trang chủ

Phần hai: HỎI – ĐÁP VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUYỀN VÀ BẢO VỆ CÁC QUYỀN CỦA VIỆT NAM TRONG BIỂN ĐÔNG
Ban Tuyên giáo và Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản và phát hành cuốn sách "100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam". Cuốn sách là cẩm nang cần thiết, giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, học sinh và sinh viên Việt Nam nói riêng có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phần ba: HỎI – ĐÁP VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
Ban Tuyên giáo và Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản và phát hành cuốn sách "100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam". Cuốn sách là cẩm nang cần thiết, giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, học sinh và sinh viên Việt Nam nói riêng có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Một vài quy ước thông dụng về tên gọi của các đối tượng địa lý trên biển và đại dương
Các đối tượng địa lý trên biển và đại dương được xác định tên gọi theo những quy ước nhất định, trong đó thể hiện tính chất của khoa học địa lý và nhân văn mang tính quốc tế. Một số đối tượng địa lý chủ yếu có thể quy ước gọi tên thông dụng như sau:
Khu bảo tồn các vùng nước nội địa là gì

 

Các nguyên tắc cơ bản cho việc thành lập khu bảo tồn biển

 

Tiềm năng và vai trò của ngành du lịch biển đối với kinh tế Việt Nam hiện nay

 

Khu bảo tồn biển là gì, Khu bảo tồn biển được phân loại như thế nào, Hệ thống các khu bảo tồn biển (đề xuất) ở Việt Nam và kể tên các khu bảo tồn biển đó

 

Hãy kể tên những lễ hội đặc sắc của các địa phương ven biển Việt Nam

 

Luật Thủy sản quy định như thế nào về hoạt động khai thác thủy sản ven bờ

 

Những bãi biển du lịch nổi tiếng Việt Nam

 

Luật Thủy sản quy định như thế nào về hoạt động khai thác thủy sản xa bờ