Về trang chủ


29/07/2018

Hội nghị Hội đồng đối tác các biển Đông Á lần thứ 10 và phiên họp thường niên Ban chỉ đạo dự án SDS-SEA

Hội nghị Hội đồng đối tác các biển Đông Á (EAS) lần thứ 10 đã được tổ chức từ ngày 24 tháng 7 năm 2018 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018 tại thành phố Manila, Philippines. Trước đó, Ban chỉ đạo dự án “Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á (SDS-SEA)” do GEF/UNDP/PEMSEA thực hiện đã tổ chức phiên họp thường niên nhằm đánh giá (giữa kỳ) các kết quả đạt được trong giai đoạn mở rộng việc thực hiện dự án.

 

PC meeting group photo 2018

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi và các đại biểu tham dự hội nghị

 

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi đã tham dự Hội nghị Hội đồng đối tác các biển Đông Á và phiên họp thường niên Ban chỉ đạo dự án SDS-SEA từ ngày 24 tháng 7 năm 2018 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018 tại thành phố Manila, Philippines, cùng tham dự với Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi có Viện trưởng Viện nghiên cứu biển và hải đảo Nguyễn Lê Tuấn.

 

Trước khi diễn ra Hội nghị Hội đồng đối tác, Ban chỉ đạo dự án SDS-SEA đã tổ chức phiên họp thường niên, đánh giá về giai đoạn mở rộng quy mô thực hiện Dự án “Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á (SDS-SEAS)”. Tham dự phiên họp Ban chỉ đạo có đại diện các nước tham gia dự án, bao gồm: Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Philippines, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam. Tại phiên họp này, đại diện các quốc gia thành viên đã báo cáo những kết quả đạt được trong giai đoạn 2014 – 2018 và tập trung thảo luận về Báo cáo đánh giá giữa kỳ của dự án, hiện trạng việc thực hiện dự án, những khó khăn, thách thức cũng như chia sẻ các cơ hội. Các đại biểu cũng thảo luận về kế hoạch ngân sách khu vực, quốc gia cho giai đoạn 2018-2019; các hoạt động cần thực hiện để giải quyết một số vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện dự án.

 

Hội nghị Hội đồng đối tác các biển Đông Á (EAS) lần thứ 10 có đại diện của 10 nước tham dự: Campuchia, Đông Timor, Lào, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Philippines,  Singapore, Trung Quốc và Việt Nam, do Chủ tịch Hội đồng, Tiến sỹ Antonio La Vĩna, chủ trì. Hội nghị đã nghe báo cáo của Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc điều hành PEMSEA Aimee T. Gonzales, nghe báo cáo việc thực hiện các khuyến nghị và quyết định của Hội đồng tại Hội nghị lần thứ 9 cũng như tại các phiên họp của Ban điều hành. Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận báo cáo của Tiểu ban Kỹ thuật về kế hoạch thực hiện dự án SDS-SEA giai đoạn 2019 – 2022; về công tác chuẩn bị và kế hoạch tổ chức Đại hội biển Đông Á năm 2018; về việc thúc đẩy nền kinh tế biển xanh; về hướng dẫn đào tạo quản lý tổng hợp vùng bờ,... Hội nghị đã tổ chức sự kiện đặc biệt về Khuôn khổ PEMSEA sau năm 2020, trong đó thảo luận bàn tròn về triển vọng tương lai các biển Đông Á. Phần cuối của Hội nghị là nội dung thảo luận báo cáo của Ban liên chính phủ về tính bền vững của PEMSEA, cơ chế tài chính bền vững cho việc thực hiện dự án SDS-SEA và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho Diễn đàn các Bộ trưởng và Tuyên bố của các Bộ trưởng. Đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia thảo luận các nội dung của Hội nghị, chia sẻ những vấn đề của Việt Nam trong quản lý tổng hợp vùng bờ nói riêng, phát triển bền vững các biển Đông Á nói chung.

 

Tại Hội nghị, Hội đồng đã trao đổi và thống nhất về Chương trình Đại hội biển Đông Á (EAS) năm 2018 tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 20198 tại Trung tâm hội nghị Iloilo, thành phố Iloilo, Philippines. Đại hội biển Đông Á (EAS) lần này được tổ chức cùng dịp kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển Tổ chức quan hệ đối tác quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA), với chủ đề “25 năm hợp tác vì đại dương, con người và các nền kinh tế khỏe mạnh: Cùng chuyển động với Chương trình nghị sự đại dương toàn cầu” (25 Years of Partnerships for Healthy Oceans, People and Economies: Moving as One with the Global Ocean Agenda”
Đại hội biển Đông Á năm 2018 hứa hẹn sẽ mở ra các chương trình hành động khu vực tốt hơn, mạnh mẽ hơn và thông minh hơn để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đặc biệt là các mục tiêu liên quan bảo tồn và khai thác, sử dụng bền vững biển và đại dương (SDG 14).

 

Trong khuôn khổ Đại hội biển Đông Á năm 2018, Hội nghị quốc tế, bao gồm Đối thoại Đại dương (tại phiên họp toàn thể), Hoạt động trao đổi về biển, các Trung tâm kết nối đối tác và Triển lãm môi trường sẽ được tổ chức. Đại hội cũng sẽ tổ chức Diễn đàn Bộ trưởng lần thứ sáu, Diễn đàn Mạng lưới Chính quyền địa phương PEMSEA (PNLG) năm 2018 và Diễn đàn Thanh niên EAS lần thứ năm (YF5). Việt Nam cùng với các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế, các đối tác sẽ có những đóng góp tích cực cho Đại hội cũng như các sự kiện nêu trên./.

 

Thu Loan

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn