Về trang chủ


26/11/2018

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa VASI và Công ty KAIYO Nhật Bản trong lĩnh vực khoa học trái đất và khoa học công nghệ biển

Chiều ngày 26/11, Tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) và Công ty KAIYO Nhật Bản đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoC) trong lĩnh vực khoa học trái đất và khoa học công nghệ biển. Đại diện phía VASI có Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi và đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan. Đại diện phía KAIYO do ngài chủ tịch Takeshi Kitoh chủ trì ký kết.

 

TCT TẠ ĐÌNH THI ký kết Moc KAIYO

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu tại lễ ký kết


Tại Lễ ký kết, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi và ngài Takeshi Kitoh đã cùng trao đổi và thống nhất một số nội dung hợp tác dựa trên các cơ sở, tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên cũng như trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.


Về hình thức hợp tác, hai bên cùng thống nhất một số nội dung: Tham gia các hoạt động khảo sát, tuần dương chung và các hoạt động nghiên cứu phát triển khác; Trao đổi nghiên cứu khoa học hai bên giữa các nhà nghiên cứu, nhà quản lý điều hành và chuyên gia; Trao đổi thông tin, dữ liệu và kết quả nghiên cứu; Đào tạo kỹ thuật và tập huấnphân tích, sử dụng dữ liệu; và các hình thức hợp tác khác được thống nhất.

 

Ngài Chủ tịch KAIYO

Ngài Takeshi Kitoh, Chủ tịch KAIYO Nhật Bản


Các lĩnh vực hợp tác hai bên thực hiện ký kết bao gồm: Hệ thống quan trắc dao động khí hậu đại dương; Nghiên cứu địa chất/địa lý sinh học; Công nghệ thông tin; Nghiên cứu năng lượng tái tạo và đánh giá môi trường biển.


Các kế hoạch thực hiện sẽ được xây dựng cho từng hoạt động hợp tác được nêu trong bản ghi nhớ này. Kế hoạch thực hiện bao gồm các hạng mục chi tiết để triển khai hoạt động và cách thức, phương tiện để triển khai hoạt động như: phạm vi kỹ thuật, sử dụng trang thiết bị, chia sẻ nguồn lực như chi phí, tiến độ, kế hoạch hợp tác, trao đổi thông tin khoa học, kỹ thuật và phổ biến thông tin. Mỗi kế hoạch thực hiện theo MoC này sẽ chỉ áp dụng cho một hoạt động hợp tác nhất định.

 

VASI & KAIYO ky MoC

VASI và KAIYO thực hiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác


Mục tiêu của Bản ghi nhớ hợp tác này là thiết lập và thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực khoa học trái đất, khoa học và công nghệ biển, dựa trên sự bình đẳng, lợi ích và tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền quốc gia, các luật và các quy định hiện hành của mỗi bên. Theo đó, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi và ngài Takeshi Kitoh mong rằng sự hợp tác song phương giữa hai bên sẽ ngày càng chặt chẽ, tích cực nhằm thúc đẩy lợi ích chung giữa các bên và đạt mục tiêu đề ra trong thời gian tới./.


Thu Loan

Các bản tin cũ hơn