Về trang chủ


05/04/2018

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt nam làm việc với Đoàn công tác Tổng Công ty Quản lý môi trường biển Hàn Quốc về Dự án “Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam”

Ngày 04/3/2018,Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổng Công ty Quản lý môi trường biển Hàn Quốc (KOEM) về Dự án “Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam” do bà Chang Joon Young làm trưởng đoàn. Phó tổng cục trưởng Vũ Sĩ Tuấn chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

Tham dự tại lễ ký kết gồm có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo; cùng các thành viên của đoàn chuyên gia KOEM.

 Ngay sau Lễ ký kết Biên bản thảo luận RoD với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), để tiếp tục triển khai các nội dung trong phạm vi thực hiện của dự án “Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam”, tại buổi tiếp và làm việc giữa VASI và KOEM, đoàn chuyên gia của đoàn công tác KOEM đã làm việc trực tiếp với các chuyên gia thực hiện dự án của VASI, trên cơ sở các nội dung đã được thống nhất trong biên bản thảo luận, các bên đã cùng nhau trao đổi, bàn bạc nhằm đi tới thống nhất một số nội dung về lịch trình cũng như vấn đề kỹ thuật liên quan trong phạm vi thực hiện của dự án, thông qua đó thúc đẩy quá trình thực hiện dự án trong thời gian tiếp theo được thuận lợi, hiệu quả và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

 Một số hình ảnh tại buổi tiếp và làm việc:

 Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc

Phó tổng cục trưởng Vũ Sĩ Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Tiến sĩ Chang Joon Young-Viện nghiên cứu biển Hàn Quốc

  Đoàn công tác KOEM và VASI chụp ảnh lưu niệm

 

Thu Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn