Về trang chủ


Phê duyệt chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định số 2295/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 2966/QĐ-BTNMT về việc " Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường"

Quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020

Quyết định số 742/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 Quyết định số 406/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2013 "Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các dự án đang triển khai thuộc Đề án 373

Các dự án đang triển khai thuộc Đề án 373

Các dự án đang triển khai thuộc Đề án 47

Các dự án đang triển khai thuộc Đề án 47

Đề án 80 Đề án “Hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020”

Đề án 80 Đề án “Hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020”

Nhiệm vụ cụ thể của Đề án 80

Nhiệm vụ cụ thể của Đề án 80 được ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

Các dự án đang triển khai thuộc Chương trình 158

Các dự án đang triển khai thuộc Chương trình 158

Các dự án đang triển khai thuộc Chương trình 1278 và 1864

 Các dự án đang triển khai thuộc Chương trình 1278 và 1864

Tập huấn, phổ biến kiến thức về thương hiệu biển

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về thương hiệu biển cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, xã, phường, quận, huyện, thị xã ven biển; các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Tiền Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu.