Về trang chủ


03/06/2020

Những nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống ô nhiễm chất thải nhựa đại dương


Sáng ngày 3/6, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi đã trả lời phỏng vấn của UNDP về những nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống ô nhiễm chất thải nhựa đại dương. Phỏng vấn được thực hiện trong khuôn khổ sự kiện khởi động các dự án hợp tác của UNDP và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về rác thải và rác thải nhựa đại dương dự kiến được tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhân dịp Ngày Đại dương Thế giới 8/6.

 

Theo một số nghiên cứu quốc tế thì Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn ra đại dương. Để giải quyết vấn đề đó, Việt Nam đã có những cam kết chính trị mạnh mẽ và nhiều hoạt động thiết thực trong nước và quốc tế nhằm quản lý, ngăn ngừa và giảm thiểu rác thải nhựa, trong đó có rác thải nhựa đại dương.

 

PVUNDP 1

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi trong buổi trả lời phỏng vấn của UNDP

 

Trả lời phỏng vấn của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP), Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cho biết, trong thời gian qua Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đề ra và thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp, đặc biệt là tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trong đó đặt mục tiêu “Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương”. Ngày 09 tháng 06 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Phong trào toàn quốc chống rác thải nhựa”, phong trào đã lan toả đến nhiều cộng đồng dân cư trong toàn quốc, đặc biệt là các cộng đồng dân cư ven biển, mang lại những kết quả tích cực, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử với các sản phẩm nhựa tại Việt Nam. Gần đây nhất, ngày 04 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg ban hành “Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030”  trong đó có nhiều nhiệm vụ, dự án cụ thể phân cho các cấp, các ngành để triển khai với mục tiêu chung nhằm thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế về việc giải quyết các vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

 

Trong các nỗ lực đó thì việc đẩy mạnh sự hợp tác sâu rộng giữa các tổ chức quốc tế, các nước với Việt Nam nhằm thúc đẩy hình thành khuôn khổ hợp tác khu vực và toàn cầu về phòng, chống, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương là rất quan trọng. Thời gian qua, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quản lý tổng hợp về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã chủ động phối hợp với rất nhiều các tổ chức quốc tế, trong đó có UNDP, một trong những tổ chức tiên phong đã hợp tác, hỗ trợ để xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 và hiện tại, hai bên vẫn đang tiếp tục phối hợp triển khai, xúc tiến một số các dự án hợp tác cụ thể nhằm hiện thực hoá Kế hoạch, góp phần thực hiện thành công Quyết định 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  

Thu Thuỷ

 

 

 

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn