Về trang chủ


15/07/2020

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu tham luận tại Hội thảo Đối tác Phát triển về rác thải nhựa đại dương do Đại sứ quán Canada và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức


Chiều ngày 15/07, TS. Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tham dự và có bài trình bày về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam: Rác thải nhựa đại dương và các vấn đề phát triển kinh tế biển xanh” tại Hội thảo Đối tác Phát triển về rác thải nhựa đại dương do Đại sứ quán Canada và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức.

 

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các nhà tài trợ, đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan. Hội thảo là diễn đàn kết nối, điều phối tài trợ, tăng cường sự hợp tác, liên kết và đặc biệt là chia sẻ thông tin, trao đổi, thảo luận, giữa các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, các đối tác cũng như các bên liên quan để triển khai hiệu quả, tránh trùng lặp các sáng kiến, dự án đang được triển khai ở cả cấp trung ương và địa phương liên quan đến vấn đề xử lý rác thải nhựa và rác thải nhựa đại dương, vấn đề cấp bách có tính toàn cầu.

 

DiendanDTPT 1

Toàn cảnh Hội thảo

 

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi hoan nghênh và đánh giá cao việc hợp tác tổ chức của Đại sứ quán Canada và Ngân hàng Thế giới cùng với ý nghĩa, vai trò thiết thực, hữu ích của diễn đàn. Trong khuôn khổ Hội thảo, Tổng cục trưởng đã chia sẻ một số nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của Việt Nam, chia sẻ thông tin cập nhật về việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, đồng thời, đề xuất trao đổi một số vấn đề nhằm tăng cường sự hợp tác giữa cộng đồng các nhà tài trợ, đối tác của Việt Nam và Khu vực về vấn đề xử lý rác thải nhựa trong đó có rác thải nhựa đại dương.

 

Liên quan đến chủ trương, chính sách của Chính phủ Việt Nam về phát triển bền vững kinh tế biển trong đó có vấn đề quản lý rác thải nhựa đại dương, Tổng cục trưởng cho biết, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII thông qua tại Nghị quyết số 36-NQ/TW (NQ36) ngày 22 tháng 10 năm 2018. Trong đó, xác định mục tiêu: đến năm 2030, Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trong khu vực về giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương và đến năm 2045, Việt Nam sẽ tham gia chủ động và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển và đại dương trong đó có vấn đề rác thải nhựa đại dương. Thực hiện chủ trương đó, ngày 04 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg (QĐ1746) ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 (Kế hoạch) trong đó đưa ra các nội dung cụ thể để triển khai thực hiện các mục tiêu trên.

 

Đến thời điểm này, Kế hoạch đã được hướng dẫn cụ thể và triển khai một cách tích cực ở các bộ, ngành, địa phương và ở các cộng đồng. Hầu hết các địa phương đã ban hành Kế hoạch thực hiện của mình; một số bộ, ngành có liên quan đã có phương án giải quyết cụ thể và thực tế thông qua các nhiệm vụ, dự án đã được xây dựng và triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đang tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng một Đề án chung về giải quyết vấn đề liên quan đến rác thải nhựa; đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm quốc tế về nghiên cứu rác thải nhựa đại dương với mục tiêu xây dựng Trung tâm là tổ chức tăng cường sự hợp tác, phối hợp với các đối tác và đặc biệt là hợp tác quốc tế về rác thải nhựa đại dương. Tại Hội nghị G20 tại Nhật bản năm 2019, phía Nhật bản đề xuất thành lập một Trung tâm giải quyết vấn đề rác thải nhựa ở các đại dương trên quy mô toàn cầu, Đề án được đề xuất thành lập với mong muốn Trung tâm quốc tế về nghiên cứu rác thải nhựa đại dương của Việt Nam sẽ trở thành Trung tâm vệ tinh của khu vực, đây cũng là đề xuất ủng hộ sáng kiến của Canada liên quan đến việc hình thành khung khổ hợp tác toàn cầu giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Hiến chương về nhựa. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đã thông qua: Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 với Dự án điều tra tình hình rác thải nhựa tại Việt Nam đã được phê duyệt và triển khai thực hiện trong thời gian tới; Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 với một trong những nội dung là cần phải có tăng cường điều phối và hợp tác giải quyết vấn đề rác thải nhựa và quản trị biển và đại dương.

 

Cùng với những khung khổ chính sách tiếp tục tạo điều kiện cho hợp tác quốc tế, Tổng cục cũng đã chủ động tìm kiếm, trao đổi, làm việc với nhiều đối tác trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm sự ủng hộ, hỗ trợ của các đối tác, các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Quản lý rác thải đại dương. Có thể kể đến gần đây như: (i) xây dựng Đề án tổ chức Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng về tăng cường điều phối và hợp tác về môi trường biển và các hội nghị liên quan tổ chức trong năm 2020, trong đó tập trung vào các vấn đề môi trường liên quan đến rác thải nhựa đại dương; (ii) thực hiện Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Đức thông qua Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-VN) tài trợ (thời gian thực hiện 2020 - 2023); (iii) phối hợp với Đại sứ quán Canada thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng khung cơ sở dữ liệu rác thải nhựa đại dương; (iv) phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á thực hiện dự án khu vực “Thúc đẩy sử dụng tài nguyên hiệu quả và tuần hoàn để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”, thời gian thực hiện 2020 - 2023; (v) hợp tác với Bộ Môi trường Nhật Bản trong lĩnh vực quan trắc rác thải nhựa biển, thời gian thực hiện 2019 - 2022; (vi) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) thực hiện dự án EPPIC - “Thử thách sáng tạo nhằm giảm thiểu ô nhiễm chất thải nhựa”; nhận hỗ trợ Phi dự án ODA về “Quản lý rác thải nhựa đại dương và phát triển bền vững kinh tế biển tại Việt Nam”,… Tổng cục cũng đang mong muốn thúc đẩy hình thành một khung khổ hợp tác chung và đang trao đổi với Ngân hàng Thế giới xem xét sáng kiến trong khuôn khổ quỹ PROBLUE để hình thành một Nhóm hỗ trợ quốc tế về Kinh tế biển xanh. 

 

DiendanDTPT 2

TS. Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội thảo

 

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi, thông qua phần tham luận của mình cũng bày tỏ sự trân trọng cảm ơn tới các đối tác đã ủng hộ, đồng hành cùng với Tổng cục trong việc xây dựng, triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về Quản lý rác thải đại dương trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng, để giải quyết vấn đề rác thải nhựa cần có nhiều bên, nhiều tầng lớp tham gia và do đó, cần phải có một cơ chế điều phối chung. Tổng cục trưởng hoan nghênh sáng kiến của Ngân hàng Thế giới và Canada để tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của các đối tác phát triển như thế này đồng thời cũng ủng hộ ý kiến cho rằng cần tổ chức các hội thảo, diễn đàn ở quy mô lớn hơn đồng thời mong muốn có thể tiếp tục duy trì diễn đàn với cơ chế chia sẻ thông tin đầy đủ hơn, chẳng hạn như thông qua một chuyên trang về diễn đàn trên Trang thông tin điện tử mới đang được xây dựng của Tổng cục. Tổng cục trưởng cũng đề xuất các cuộc gặp tiếp theo nên tập trung vào những nội dung thực hiện cụ thể, tiến tới một hình thức cam kết có tính chất trách nhiệm hơn cũng như tập trung, thống nhất hơn nữa vai trò điều phối của Chính phủ.

 

Thu Thuỷ

Các bản tin cũ hơn