Về trang chủ


25/06/2020

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam


Chiều ngày 24/06, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Pranay Verma, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

 

Tham dự buổi làm việc về phía Đại sứ quán Ấn Độ còn có ông Sushil Prasad, Bí thư thứ nhất và ông Phạm Thắng, Cán bộ Ban Kinh tế - Thương mại. Về phía Tổng cục có đại diện Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Tổng cục, Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo. 

 

ÂDD 1

Khung cảnh buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Đại sứ Pranay Verma cho biết, Ấn Độ và Việt Nam đều là hai quốc gia biển với đường bờ biển dài, tiềm năng phát triển phong phú. Hợp tác trong lĩnh vực biển là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược hợp tác phát triển toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. Trong quá khứ hai nước Việt Nam và Ấn Độ có sự gắn kết chặt chẽ với nhau bằng đường biển với rất nhiều hoạt động giao thương, tôn giáo tạo ra sự kết nối về văn minh, văn hoá giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, mối quan hệ này hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng và do đó mục đích của buổi làm việc này, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trong cuộc gặp với Ngài Đại sứ trước đó vào tháng 3/2020, là để trao đổi các định hướng, lĩnh vực cụ thể mà hai bên có thể hợp tác trong thời gian tới nhằm hiện thực hoá thành các chương trình hợp tác song phương, tương xứng với tiềm năng phát triển, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. 

 

ÂDD 2

Ngài Pranay Verma, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam

 

Ngài Pranay Verma cũng cho biết thêm, hợp tác về biển và đại dương có một ý nghĩa rất quan trọng trong chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ mà Việt Nam cùng với các nước ASEAN là đối tác chủ chốt và với tầm nhìn “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” (IPOI), sáng kiến được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 14 tổ chức ở Bangkok hồi đầu tháng 11/2019 trong đó có 7 trụ cột chính để bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương bao gồm: (i) Tăng cường an ninh hàng hải; (ii) Thúc đẩy thương mại / vận tải hàng hải tự do, công bằng và cùng có lợi; (iii) Giảm rủi ro thiên tai; (iv) Bảo tồn tài nguyên biển; (v) Tăng cường các biện pháp chống lại rác thải nhựa; (vi) Tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và giáo dục; (vii) Tăng cường năng lực. Trong đó, theo Ngài đại sứ, các nội dung về Bảo tồn tài nguyên biển; Tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và giáo dục là hai lĩnh vực liên quan trực tiếp mà hai bên có thể xem xét hợp tác.

 

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi bày tỏ sự trân trọng với truyền thống lịch sử, mối quan hệ hợp tác lâu đời của hai nước Việt Nam và Ấn Độ, đây là nền tảng cơ bản tạo tiền đề cho những hợp tác sâu rộng hơn nữa trong tương lai. Chia sẻ với phía Ấn Độ về định hướng, chiến lược phát triển bền vững biển của Việt Nam hiện nay, Tổng cục trưởng cho biết, năm 2018, tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thông qua “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Chiến lược), đây là văn bản rất quan trọng định hướng cho sự phát triển bền vững kinh tế biển của Việt Nam trong đó bao gồm cả các vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế, bảo vệ tài nguyên môi trường,... Và đầu năm 2020 Chính phủ cũng đã thông qua “Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Chiến lược”, trong đó đã đưa ra các nội dung rất cơ bản để phấn đấu đưa Việt Nam trở thành “quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn”. Đồng thời Tổng cục Biển và Hải đảo cũng đã tham mưu và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam mới vừa ban hành “Đề án hợp tác quốc tế phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030”, trong đó đề ra những nhiệm vụ ưu tiên cụ thể về hợp tác quốc tế để phát triển bền vững kinh tế biển.  

 

ÂDD 3

Tổng cục trưởng Tạ Đình thi phát biểu tại buổi làm việc

 

Đánh giá cao trình độ công nghệ hiện đại, tiên tiến và kinh nghiệm của Ấn Độ, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi bày tỏ sự nhất trí và ủng hộ đối với việc hai bên cùng đề xuất và thống nhất những lĩnh vực cụ thể mà hai bên có thể hợp tác trong thời gian tới phù hợp với 2 trên 7 trụ cột ưu tiên trong tầm nhìn “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” như Ngài Đại sứ đã gợi ý, trong đó nhấn mạnh các nội dung hợp tác cơ bản về: (i) Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đào tạo cán bộ trong lĩnh vực quản trị biển, đại dương và khoa học biển giữa Tổng cục và các cơ quan liên quan của Ấn độ. Trong đó có yêu cầu cấp bách về hoàn thiện các khung khổ pháp lý liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển và các vấn đề khác nhằm thực hiện tốt luật pháp quốc tế về biển, đặc biệt là Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982; (ii) Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu và Điều tra cơ bản về biển và hải đảo, đặc biệt trong lĩnh vực NCKH về biển, các hệ sinh thái biển; (iii) Tăng cường hỗ trợ nghiên cứu chế tạo thiết bị điều tra biển, hệ thống điều tra quan trắc TNMT biển; (iv) Tăng cường đào tạo lực lượng cán bộ nghiên cứu điều tra về biển, đặc biệt là đối với các lĩnh vực công nghệ cao; (v) Các vấn đề phát triển bền vững kinh tế biển, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, hàng hải,… và các hợp tác khác nói chung giữa hai nước trong khung khổ đối tác chiến lược toàn diện.

 

Tại buổi làm việc, hai bên đã nhất trí với đề xuất ký kết Biên bản ghi nhớ hiệp định khung hợp tác cụ thể trong lĩnh vực biển và hải đảo giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học Trái đất của Ấn Độ. Thông qua đầu mối liên hệ đã được chỉ định của Tổng cục và Đại sứ quán Ấn Độ, hai bên sẽ cùng phối hợp xây dựng và thống nhất nội dung Biên bản ghi nhớ hiệp định khung hợp tác; đề xuất nội dung, lĩnh vực chi tiết cho chương trình hỗ trợ đào tạo tăng cường năng lực và đồng thời nghiên cứu ý tưởng, đề xuất một dự án hợp tác cụ thể tạo tiền đề cho tiến hành các bước hợp tác tiếp theo.

 

Hai bên cũng đã thống nhất quan điểm, trong khi tiến hành các bước ký kết hiệp định khung chung thì nên bắt tay ngay vào các hoạt động hợp tác thông qua việc xác định một dự án cụ thể, cùng xây dựng, chia sẻ các đề xuất, để tạo sự liên kết về mặt thể chế đồng thời qua đó truyền đi một thông điệp tuyệt vời về mối quan hệ hợp tác, tạo thuận lợi cho việc ký kết khung khổ hợp tác chung giữa hai bên. 

 

ÂDD 4

ÂDD 5

Hai bên trao quà và chụp ảnh lưu niệm

 

“Buổi làm việc đánh dấu một khởi đầu rất quan trọng và cần thiết, khích lệ và thúc đẩy việc hiện thực hoá hợp tác xuất phát từ nhu cầu tự nhiên của cả hai bên, hứa hẹn mở ra một tương lai phát triển tốt đẹp của hai cơ quan, hai đất nước”, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi bày tỏ tin tưởng.

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn