Về trang chủ

Phân loại hải đảo để khai thác, sử dụng tài nguyên hải đảo
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 thì hải đảo bao gồm quần đảo, đảo, bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm là nơi chứa đựng các loại tài nguyên hải đảo; có giá trị và ý nghĩa rất quan trọng đối với kinh tế, quốc phòng, an ninh và chủ quyền của quốc gia.
Hành lang bảo vệ bờ biển
Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.
Phân loại hải đảo để khai thác, sử dụng tài nguyên hải đảo
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 thì hải đảo bao gồm quần đảo, đảo, bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm là nơi chứa đựng các loại tài nguyên hải đảo; có giá trị và ý nghĩa rất quan trọng đối với kinh tế, quốc phòng, an ninh và chủ quyền của quốc gia.
Tam Giác San Hô
Tam Giác San Hô là một trong những hệ thống rạn san hô quan trọng nhất trên Thế Giới, trải dài 132.636 km qua sáu quốc gia: Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines, Quần đảo Solomon và Đông Timor.
Vườn quốc gia ven biển và hải đảo Việt Nam
Vườn quốc gia ven biển và hải đảo tại Việt Nam là khu vực bao gồm cả phần đất liền hoặc vùng đất ngập nước ven biển, hải đảo và phải có diện tích đủ lớn, được Chính phủ ra quyết định công nhận.
Giới thiệu về radar biển
Radar là thuật ngữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Radio Detection and Ranging (dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến). Đây là một hệ thống sử dụng để định vị và đo khoảng cách và lập bản đồ các vật thể trong phạm vi lớn.
Xác định phạm vi vùng bờ theo pháp luật quốc tế và Việt Nam
Là khu vực giao thoa giữa đất liền hoặc đảo với biển, vùng bờ chiếm vị trí quan trọng trong cấu trúc lãnh thổ quốc gia và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xác định phạm vi vùng bờ là việc làm tối cần thiết nếu muốn thực hiện hiệu quả công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo nói chung và quản lý tổng hợp vùng bờ nói riêng.
Vùng bờ là gì
Vùng bờ là một khu đất và nước bị tác động bởi các quá trình sinh học và vật lí của cả biển và đất liền được xác định chủ yếu nhằm mục đích quản lý việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
Khái niện về sự cố tràn dầu
Sự cố tràn dầu là hiện tượng thất thoát đáng kể dầu ra môi trường gây thiệt hại lớn hoặc hiểm họa đối với con người,các hệ sinh thái và hoạt động kinh tế - xã hội.
Vùng đặc quyền kinh tế
Trong luật biển quốc tế, vùng đặc quyền kinh tế (tiếng Anh: Exclusive Economic Zone - EEZ; tiếng Pháp: zone économique exclusive- ZEE) là vùng biển mở rộng từ các quốc gia ven biển hay quốc gia quần đảo, nằm bên ngoài và tiếp giáp với lãnh hải
Đường cơ sở (biển)
Đường cơ sở:là đường ranh giới giữa nội thủy phía trong và lãnh hải phía ngoài, do quốc gia ven biển hay quốc gia quần đảo định ra phù hợp với công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 để làm cơ sở xác định phạm vi của các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa.
Độ cao sóng

  Độ cao sóng

 
Điểm sương

 Điểm sương

Thủy triều

 Thủy triều

Khí áp mặt biển

 Khí áp mặt biển

Hải lưu

 Hải lưu

Rạn san hô

  Rạn san hô

Lãnh hải

 Lãnh hải

Vịnh

 Vịnh