Về trang chủ

Vùng bờ là gì
Vùng bờ là một khu đất và nước bị tác động bởi các quá trình sinh học và vật lí của cả biển và đất liền được xác định chủ yếu nhằm mục đích quản lý việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
Khái niện về sự cố tràn dầu
Sự cố tràn dầu là hiện tượng thất thoát đáng kể dầu ra môi trường gây thiệt hại lớn hoặc hiểm họa đối với con người,các hệ sinh thái và hoạt động kinh tế - xã hội.
Vùng đặc quyền kinh tế
Trong luật biển quốc tế, vùng đặc quyền kinh tế (tiếng Anh: Exclusive Economic Zone - EEZ; tiếng Pháp: zone économique exclusive- ZEE) là vùng biển mở rộng từ các quốc gia ven biển hay quốc gia quần đảo, nằm bên ngoài và tiếp giáp với lãnh hải
Đường cơ sở (biển)
Đường cơ sở:là đường ranh giới giữa nội thủy phía trong và lãnh hải phía ngoài, do quốc gia ven biển hay quốc gia quần đảo định ra phù hợp với công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 để làm cơ sở xác định phạm vi của các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa.
Độ cao sóng

  Độ cao sóng

 
Điểm sương

 Điểm sương

Thủy triều

 Thủy triều

Khí áp mặt biển

 Khí áp mặt biển

Hải lưu

 Hải lưu

Rạn san hô

  Rạn san hô

Lãnh hải

 Lãnh hải

Vịnh

 Vịnh