Về trang chủ


13/12/2019

Công tác điều tra, khảo sát và lấy mẫu thực vật phù du, động vật phù du, sinh vật đáy tuyến nam Đồ Sơn – Diêm Hộ

Công tác điều tra, khảo sát và lấy mẫu mẫu thực vật phù du, động vật phù du và sinh vật đáy là một nhiệm vụ quan trọng trong dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường các bãi bồi ven biển phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng”, với mục đích có được dữ liệu về thành phần loài, sự phân bố và sinh lượng của các loại sinh vật phù du và sinh vật đáy tại khu vực vùng khảo sát.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên môi - trường biển khu vực phía Bắc (CPIM) đã triển khai công tác khảo sát và lấy mẫu thực vật phù du, động vật phù du và sinh vật đáy tuyến Nam Đồ Sơn - Diêm Hộ làm 2 đợt, đợt 1 (tháng 6-tháng 7), đợt 2 (tháng 10 - tháng 11).

Toàn bộ khu vực khảo sát được chia làm 17 tuyến mặt cắt vuông góc với đường bờ, mỗi tuyến cách nhau khoảng 1,5 km, trên mỗi tuyến lấy 3 điểm đại diện cho khu vực bãi triều cao, triều thấp và bãi bồi thường xuyên ngập nước khu vực đường đẳng sâu 6m.

Phương pháp điều tra, khảo sát, lấy mẫu được thực hiện theo đúng Thông tư số 54/2017/TT- BTNMT ngày 08/12/2017 [1] và sách hướng dẫn Quy trình điều tra, khảo sát tài nguyên và môi trường biển [2]: Sử dụng các loại lưới chuyên dụng có kích thước mắt lưới 25 micromet (mẫu thực vật phù du) và lưới lọc 150µm- lưới lọc 315µm (mẫu động vật phù du) (Ảnh 1). Đối với mẫu sinh vật đáy, tại các vị trí ngập triều (triều thấp và bãi bồi thường xuyên ngập nước) sử dụng cuốc đại dương để lấy mẫu, các vị trí thuôc bãi triều cao sử dụng khung tiêu chuẩn (Ảnh 2-3). Các mẫu sau khi lấy được bảo quản cố định bằng dung dịch formalin 5%., bảo quản và chuyển kịp thời về phòng phân tích.

Công tác điều tra đã có sự phối hợp và hỗ trợ về mặt chuyên môn từ các chuyên gia của Viện Tài nguyên môi trường biển và Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Qua 2 đợt khảo sát năm 2019, Trung tâm QHĐTBB đã lấy được 102 mẫu thực vật phù du, 102 động vật phù du và 102 sinh vật đáy. Các mẫu đại diện cho khu vực có dòng chảy biến đổi tương đối lớn và các mùa có sự biến động về sinh dưỡng là mùa hè và mùa đông để đạt được hiệu quả điều tra, khảo sát cao.

Khu vực khảo sát có chế độ nhật triều đều với biên độ thủy triều khá lớn. Quá trình triển khai gặp nhiều đợt gió mùa, cơn bão đổ bộ gây khó khăn cho quá trình lấy mẫu. Tuy nhiên, Trung tâm đã khắc phục khó khăn trong việc khảo sát, điều tra, đặc biệt đây là một lĩnh vực khá mới để hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả khảo sát, điều tra và lấy mẫu sẽ là dữ liệu quan trọng cho các bước đánh giá tiếp theo của Dự án.

Lê Hoàng Mai

     Tài liệu tham khảo

     [1]. Thông tư số 54/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 bàn hành quy định kỹ thuật Điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển.

     [2]. Viện Tài nguyên và Môi trường biển, 2014, Quy trình điều tra, khảo sát tài nguyên và môi trường biển 

 Ảnh 1: Lấy mẫu sinh vật phù du

 

 Ảnh 2:  Lấy mẫu sinh vật đáy bãi triều


Ảnh 3: Lấy mẫu bằng cuốc đại dương