Về trang chủ


20/06/2018

GEF trên hành trình hơn 25 năm bảo vệ môi trường

 

 Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) hiện là nhà tài trợ lớn nhất cho các dự án môi trường trên toàn cầu. Hơn 25 năm, GEF đã viện trợ trực tiếp hơn 2o tỷ USD cho công tác bảo vệ môi trường, , gián tiếp hỗ trợ hơn 88 tỷ USD cho các dự án do doanh nghiệp và cộng đồng thực hiện.

Theo: monre.gov.vn