Về trang chủ


11/12/2018

Các phiên thảo luận nhóm và thảo luận tổng thể tại Hội thảo tham vấn quốc về rác thải nhựa đại dương

Hội thảo tham vấn quốc về rác thải nhựa đại dương với các phiên thảo luận nhóm và phiên thảo luận tổng thể tập trung vào các nội dung sau: Khung pháp lý, thể chế; Tài chính và Giải pháp công nghệ; Dữ liệu và Nghiên cứu khoa học; Truyền thông và sự tham gia của phụ nữ, cộng đồng.


Một số hình ảnh tại các phiên thảo luận:

 

thao luan nhom 1

thao luan nhom 1_ảnh2

thao luan nhom 1_ảnh3

thao luan nhom 1_ảnh4

Thảo luận nhóm 1 “Khung pháp lý, thể chế”

 


Thao luan nhom2_ảnh1

Thảo luận nhóm 2 “Tài chính và Giải pháp công nghệ”


 

Thao luan nhom3_ảnh1

 

Thao luan nhom3_ảnh2

Thảo luận nhóm 3 “Dữ liệu và Nghiên cứu khoa học”

 

 

Thao luan nhom4_ảnh1

Thảo luận nhóm 4 “Truyền thông và sự tham gia của phụ nữ, cộng đồng”

 

 

Thao luan tong the_ảnh1

Thao luan tong the_ảnh2

Phiên thảo luận tổng thể

 

Thao luan tong the_ảnh3

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi kết luận tại Phiên thảo luận tổng thể

Thu Loan