Về trang chủ


20/05/2020

Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Sáng ngày 20/05, Chi bộ Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện các Chi uỷ Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Tổng cục cùng toàn thể các đồng chí trong Chi uỷ và đảng viên Chi bộ Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đồng chí Tạ Đình Thi, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng và đồng chí Phạm Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

 

CKSBVB 1

Toàn cảnh Đại hội

 

Đại hội Chi bộ Cục KSBVB là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đơn vị. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ III, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào cấp Uỷ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ, cùng tập thể lãnh đạo Cục, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

CKSBVB 2

Đoàn chủ tịch Đại hội

 

Theo Báo cáo trình tại Đại hội, Chi bộ Cục KSBVB là đơn vị mới được thành lập năm 2015 trên cơ sở được đổi tên từ Chi bộ Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên – môi trường biển. Với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới, Chi bộ đã gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nhân lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Song được sự quan tâm giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời và toàn diện của Lãnh đạo Tổng cục, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập thể Chi bộ, Chi uỷ và Lãnh đạo Cục đã nỗ lực, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại và hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở nắm bắt những cơ hội, thách thức trong thời gian qua và trong tương lai, đồng thời với sự quan tâm của Đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ xác định phương hướng, nhiệm vụ trong tâm: (i) Tập trung tốt cho công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể; Giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả cán bộ, công chức, đảng viên và các tổ chức trong đơn vị; Nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo của Đảng, chức năng quản lý điều hành của Chính quyền, phát huy dân chủ; Xây dựng Chi bộ thật sự vững mạnh, đủ sức lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra; Củ thể hoá và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong công tác quản lý Nhà nước về biển và hải đảo, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

CKSBVB 3

 Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi chúc mừng những kết quả, thành công mà Chi bộ Cục KSBVB đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó có thể kể đến một số thành tựu cơ bản như: công tác đã bước đầu hình hài rõ nét và đi vào hoạt động có chiều sâu của một đơn vị thực hiện công tác kiểm soát và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; công tác tham mưu các văn bản về chính sách, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, từng bước hình thành khung khổ; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát các hoạt động khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường đã tổ chức thực hiện góp phần vào công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo… Tuy nhiên, đồng chí Bí thư, Tổng cục trưởng chỉ ra một số vấn đề hạn chế, tồn tại, khuyết điểm mà Đại hội cũng cần nhìn nhận lại như: so với yêu cầu phát triển, rõ ràng lực lượng làm công tác quản lý kiểm soát và bảo vệ môi trường biển còn mỏng; sự hợp tác, phối hợp giữa các đơn vị, giữa các tổ chức còn yếu; công tác chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý đâu đó còn thiếu tính bao quát, toàn diện, đồng bộ và tập trung. Phân tích nguyên nhân để có thể giải quyết những tồn tại khó khăn này, đồng chí Bí thư, Tổng cục trưởng nhấn mạnh trước hết là vài trò lãnh đạo. Cấp Uỷ, lãnh đạo đơn vị cần sát sao quyết liệt hơn với những công việc cụ thể để nểu gương, tạo niềm tin, đổi mới sáng tạo đồng thời nâng cao tính dân chủ trong đơn vị.

 

Từ những tổng kết, đánh giá cụ thể, đồng chí yêu cầu Đại hội phải đề xuất một phương hướng mới cho Chi bộ trong nhiệm kỳ tới; bầu ra Ban chấp hành Chi bộ mới có tính kế thừa đồng thời cũng phải có tinh thần đổi mới phát triển và bầu Đoàn đại biểu tham gia, góp ý cho Đại hội Đảng bộ cấp trên. Đây chính là dịp để Chi bộ Cục KSBVB chia sẻ tầm nhìn chiến lược, tầm nhìn của người lãnh đạo quản lý; cùng thống nhất tư tưởng, truyền cảm hứng, tạo động lực để xây dựng và phát triển đơn vị.

 

Về Công tác xây dựng Đảng, đồng chí lưu ý, trong thời gian tới Chi bộ Cục KSBVB cần chú trọng hơn về chất lượng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp Uỷ và sinh hoạt Chi bộ đi vào thực chất và hiệu quả, tránh hình thức. Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên cần lựa chọn các nội dung có tính chất sâu sát hơn; nhấn mạnh thực hành các nguyên tắc cơ bản của Đảng, nhất là đối với cấp uỷ Chi bộ. Bên cạnh đó cũng cần nâng cao công tác kiểm tra giám sát, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của lãnh đạo quản lý, của đảng viên; thực hành các nguyên tắc trong lãnh đạo của Đảng, cải thiện công tác Đảng vụ,…

 

Đối với nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban chấp hành Chi bộ mới, đồng chí mong các Đảng viên của Cục KSBVB phát huy tinh thần trách nhiệm để sáng suốt bầu ra các đồng chí thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội đề ra. Bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cần là những người tiêu biểu xuất sắc, thực sự đại diện cho Chi bộ, tiếng nói, nguyện vọng của Cục KSBVB để tham dự và đóng góp cho thành công của Đại hội Đảng bộ Tổng cục.

 

Đại hội Chi bộ Cục KSBVB diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa của tháng 5 lịch sử, ghi dấu những mốc son chói lọi của dân tộc, kỷ niệm 130 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và kính yêu, đồng chí Bí thư, Tổng cục trưởng hy vọng rằng Đại hội này cũng chính là thời khắc quan trọng đối với Chi bộ, thời điểm then chốt tạo ra những chuyển biến căn bản để Cục KSBVB phát triển nhanh hơn, cao hơn, xa hơn, hướng tới tương lai tốt đẹp của Cục cũng như của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.  

 

CKSBVB 4

Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Đỗ Văn Sen phát biểu tiếp thu tại Đại hội

 

Thay mặt Chi uỷ Chi bộ Cục KSBVB, Bí thư, Cục trưởng Đỗ Văn Sen đã phát biểu cảm ơn những chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tạ Đình thi, đặc biệt là đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục cũng như phương hướng, nhiệm vụ cho Chi bộ trong thời gian tới. Chi bộ Cục KSBVB nhiệm kỳ tới sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và đưa những chỉ đạo này vào nội dung sinh hoạt hàng quý, hàng tháng trong Chi bộ.

 

CKSBVB 5

Các đại biểu trực tiếp bỏ phiếu bầu các thành viên Ban chấp hành Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Cục KSBVB nhiệm kỳ 2020-2025 và các đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp trên

 

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã trực tiếp bầu 04 thành viên Ban chấp hành Chi ủy Chi bộ đồng thời bầu ra Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể, Đồng chí Đỗ Văn Sen, Cục trưởng được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Đại Thắng, Phó Cục trưởng được bầu là Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Trần Thuận Ninh được bầu là Chi ủy viên Chi bộ; Đại hội cũng đã tiến hành bầu 05 đồng chí bao gồm đồng chí Đỗ Văn Sen - Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Đại Thắng - Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Đoàn Thị Thanh Hương, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, đồng chí Trần Thuận Ninh, đồng chí Lại Đức Ngân là Đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết là đồng chí Nguyễn Thị Thuỳ Linh tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025.

 

CKSBVB 6

 

CKSBVB 7

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng Uỷ, Phó Tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng và các đại biểu chúc mừng Ban chấp hành Chi uỷ Chi bộ Cục KSBVB nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Sau đây là một số hình ảnh khác tại Đại hội:

 

 

CKSBVB 1

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng Uỷ, Phó Tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng phát biểu chỉ đạo Đại hội


CKSBVB 2

CKSBVB 3

CKSBVB 4

Các đại biểu trình bày các báo cáo chính trị tại Đại hội


CKSBVB 5

CKSBVB 6

CKSBVB 7

Các đại biểu phát biểu phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội

 

Thu ThuỷCác tin mới hơn