Về trang chủ


22/10/2019

Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 21/10 Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của Tổng cục cũng như hoạt động công đoàn trong 5 năm qua (nhiệm kỳ 2014-2019) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2019-2024).

 

Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội có Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường Vũ Mai Lan; các đồng chí đại biểu đại diện cho Công đoàn cơ sở khoá III của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn và Cục Viễn thám Quốc gia trực thuộc Công đoàn Bộ; các đồng chí đại diện cho Đảng uỷ và Lãnh đạo Tổng cục; các cấp uỷ và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục; đại diện Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên; các đồng chí là thành viên Ban chấp hành Công đoàn khoá III và đặc biệt là sự có mặt của 85 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của hơn 630 cán bộ đoàn viên Công đoàn Tổng cục.

  

 

ĐHCĐ 1

Toàn cảnh Đại hội

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khoá III cho biết, Đại hội Đại biểu cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra vào thời điểm toàn thể cán bộ, công chức và người lao động đang ra sức thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoành thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường. Với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, các cấp công đoàn đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới nhiều phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp mới, tích cực tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội khoá III Công đoàn cơ sở Tổng cục đã đề ra. Hoạt động công đoàn từng bước tập trung hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực lợi ích của đoàn viên, người lao động. Tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò là đại diện tin cậy của người lao động, vị thế của các tổ chức công đoàn cơ sở ngày càng được nâng cao. Hoạt động công đoàn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Tổng cục đã và đang đóng góp quan trọng trong sự phát triển của Tổng cục.

 

 

ĐHCĐ 2

Đồng chí Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Công đoàn khoá III phát biểu khai mạc Đại hội

 

Đại hội IV Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý trí và nguyện vọng của các cấp công đoàn, của đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động trong toàn Tổng cục, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

 

 

ĐHCĐ 3

Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch Công đoàn khoá III báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Tổng cục nhiệm kỳ 2014-2019

 

Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Tổng cục nhiệm kỳ 2014-2019, đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tổng cục khoá III cho biết, trong 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội, Công đoàn cơ sở Tổng cục luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng uỷ và Lãnh đạo Tổng cục, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn Bộ. Từ đó, Công đoàn cơ sở Tổng cục đã phát triển, trưởng thành về nhiều mặt, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu quả công tác ngày càng được nâng lên. Đại đa số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước; tích cực tham gia thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; nỗ lực vươn lên trong học tập, công tác, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của nhành tài nguyên và môi trường và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Tích cực học tập các nghị quyết của cấp uỷ các cấp, đặc biệt đã đang triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đàng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp những khó khăn như tiền lương và thu nhập của một số bộ phần đoàn viên thấp so với mặt bằng chung của xã hội; giá cả sinh hoạt ngoài xã hội còn cao, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Hiện tại còn một bộ phận người lao động trình độ chuyên môn còn hạn chế, hiệu quả công tác thấp, tinh thần, thái độ phục vụ chưa cao. Cán bộ làm công tác công đoàn các cấp đều kiêm nhiệm, nên thời gian thực hiện cho công tác công đoàn còn hạn chế nhất định. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thuận lợi vẫn là cơ bản, do đó trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động đã có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tổng cục, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

 

Báo cáo cũng trình bày chi tiết kết quả hoạt động nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019 trong đó các hoạt động chủ yếu bao gồm: (i) công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ); (ii) phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo của CBCCVCNLĐ; (iii) công tác tham mưu, nghiên cứu xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ chính sách; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCNLĐ; (iv) công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; (v) công tác kiểm tra; (vi) công tác nữ công; (vii) công tác tài chính. Báo cáo đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đúc rút những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2014-2019 từ đó, trên cơ sở kế thừa những thành quả của nhiệm kỳ qua, tiếp tục xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của tổ chức công đoàn trong 5 năm tới. Đại hội cũng đã kiểm điểm lại kết quả chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khoá III và báo cáo hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở.

 

  

ĐHCĐ 4

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi thay mặt Đảng uỷ và Lãnh đạo Tổng cục biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của Công đoàn cơ sở Tổng cục đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công đại hội công đoàn của các đơn vị trực thuộc Tổng cục và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng, chu đáo, bảo đảm theo đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp công đoàn Tổng cục trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội khoá III với những kết quả khá toàn diện. Có được những kết quả nổi bật đó, ngoài những nỗ lực của thành viên các cấp công đoàn là vai trò trọng yếu của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đồng chí chủ chốt trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng cục khoá III đã luôn đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời cụ thể hoá các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục và Công đoàn Bộ. Các chỉ đạo của của công đoàn cơ sở và đội ngũ công đoàn các cấp trong toàn Tổng cục luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc.

 

Tổng cục trưởng nhấn mạnh, chưa khi nào sự phát triển của Tổng cục đứng trước thời cơ lớn đồng thời cũng là những thách thức rất nặng nề như hiện nay. Công đoàn nhiệm kỳ IV (2019-2024) diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang khẩn trương hoàn thành những mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng khoá XII cũng như chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội khoá XIII của Đảng và đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang tích cực triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cùng với những đổi mới mạnh mẽ của Chính phủ nhằm xây dựng một Chính phủ “liêm chính – kiến tạo – hành động”, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai mạnh mẽ những chủ trương lớn của Đảng, của Chính phủ với phương châm “kỷ cương – liêm chính – hành động – sáng tạo – bứt phá – hiệu quả” và Tổng cục cũng đã đặt ra những yêu cầu trong thời kỳ mới, đặc biệt đẩy mạnh “đoàn kết – đổi mới sáng tạo – dân chủ” và do đó công đoàn Tổng cục cần hết sức quan tâm quán triệt để thực hiện theo đúng những chủ trương, đường lối này.

 

Mâu thuẫn giữa thời cơ và thách thức đặt ra những vấn đề lớn cần giải quyết, Tổng cục trưởng đề nghị Đại hội cùng thảo luận, phân tích, đề ra các giải pháp trong thời gian tới, tập trung vào các vấn đề quan trọng sau: (i) các cấp công đoàn cần nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị của Tổng cục; (ii) các cấp công đoàn có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn; (iii) đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách công đoàn.

 

 

ĐHCĐ 5

Đồng chí Vũ Mai Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Mai Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đánh giá rất cao sự chuẩn bị bài bản, chu đáo của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục khoá III về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp và tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi của toàn thể công đoàn, đoàn viên Tổng cục. Vượt qua những khó khăn thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục, Công đoàn Tổng cục cũng đã hoàn thành và thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của nghị quyết Đại hội Công đoàn khoá III của Tổng cục đã đề ra.

 

Công đoàn Tổng cục là một trong những đơn vị đi đầu về thi đua, đóng góp vào thành tích chung của công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Vũ Mai Lan đánh giá cao những kết quả hoạt động của công đoàn Tổng cục trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục đối với hoạt động công đoàn của Tổng cục nói riêng và hoạt động của công đoạn Bộ nói chung trong thời gian tới. Đồng chí lưu ý rằng, trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh những thuận lợi thì cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Với yêu cầu phát triển của đất nước, tổ chức công đoàn cũng cần phải đổi mới và phát triển để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng chí nhất trí rất cao sự chỉ đạo rất sát sao của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi đồng thời lưu ý thêm một số ý kiến với Đại hội trong nhiệm kỳ tới: (i) Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ra sức thi đua học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, tiếp cận với tiến bộ, khoa học kỹ thuật tiên tiến để ứng dụng vào công việc thực tiễn hàng ngày; (ii) Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục cần nhận thức việc đẩy mạnh đổi mới nội dung hơn nữa trong các hoạt động công đoàn, thực sự là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của cán bộ công chức, viên chức và người lao động; cần đa dạng, sâu sát hơn nữa trong việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; làm vai trò là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đồng thời làm cầu nối cung cấp thông tin, từ người lao động đến lãnh đạo của đơn vị; (iii) công đoàn cần chủ động trong việc tổ chức các phong trào thi đua đồng thời vận động cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động; cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thể dục, thể thao nhằm tăng cường giao lưu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và gắn kết giữa các đơn vị trong toàn Tổng cục; (vi) công đoàn cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát hiện, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp Đảng viên từ những công đoàn viên ưu tú của tổ chức công đoàn; (v) Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cần xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt với nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tổ chức, xây dựng và tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nghị quyết Đại hội đề ra.

 

Đồng chí Vũ Mai Lan tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo của Tổng cục, với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cùng với khí thế của Đại hội, hoạt động công đoàn Tổng cục sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới mạnh mẽ, năng động, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

 

 

ĐHCĐ 6

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khoá III, nhiệm kỳ 2014-2019

 

Trong các phần tiếp theo của Đại hội đã diễn ra các báo cáo tham luận của các đại biểu đại diện các đơn vị của Tổng cục, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, phân tích, đề ra các giải pháp trong thời gian tới nhằm xây dựng Công đoàn Cơ sở Tổng cục ngày càng vững mạnh, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra đồng thời phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

 

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Khoá III cũng đã báo cáo về Đề án nhân sự tại Đại hội đồng thời tiến hành các thủ tục bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các đồng chí thực sự tiêu biểu, có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức trẻ, luôn luôn đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, đại diện cho ý trí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội IV Công đoàn cơ sở Tổng cục, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp. Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu đại diện cho tiếng nói của hơn 630 cán bộ đoàn viên công đoàn Tổng cục đi dự Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024 của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 

ĐHCĐ 7

Các đoàn viên ưu tú trúng cử Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Khoá IV, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra giữa tiết trời Hà Nội mùa thu tươi đẹp và trong bầu không khí phấn khởi, vui mừng, hứa hẹn những tiềm năng phát triển của Tổng cục. Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, và với Ban Chấp hành mới có đủ năng lực, phẩm chất đã được sáng suốt lựa chọn, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, đây chính là niềm vui, là động lực mới cho toàn thể cán bộ đoàn viên và các cấp công đoàn cơ sở của Tổng cục tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong nhiệm kỳ tới.

 

 

ĐHCĐ 8

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Khoá III và Khoá IV chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Tổng cục và đại diện các đơn vị của Tổng cục

 

Sau đây là một vài hình ảnh khác tại Đại hội:


  

ĐHCĐ 9

Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Mai Lan và Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục qua các thời kỳ

 

 

ĐHCĐ 10

Đoàn Chủ tịch Đại hội


ĐHCĐ2 1

ĐHCĐ2 2

ĐHCĐ2 3

ĐHCĐ2 4

Các đại biểu đại diện các đơn vị của Tổng cục báo cáo tham luận tại Đại hội


ĐHCĐ2 5

ĐHCĐ2 6

ĐHCĐ2 7

ĐHCĐ2 8

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Khoá IV, nhiệm kỳ 2019-2024


ĐHCĐ2 9

ĐHCĐ2 10

ĐHCĐ2 11

ĐHCĐ2 12

ĐHCĐ2 13

ĐHCĐ2 14

ĐHCĐ2 15

ĐHCĐ2 16

ĐHCĐ2 17

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng cục Khoá III, nhiệm kỳ 2014-2019 chụp ảnh lưu niệm với đại diện một số đơn vị của Tổng cục


ĐHCĐ2 18

ĐHCĐ2 19

ĐHCĐ2 20

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Thu Thuỷ