Về trang chủ


19/05/2020

Đại hội Đảng bộ cơ sở Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025


Sáng ngày 19/05, Đảng bộ cơ sở Trung tâm trắc địa và Bản đồ biển thuộc Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Tạ Đình Thi, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo; Uỷ viên Ban thường vụ Đảng Uỷ, Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn. Tham dự đại hội còn có các đồng chí đại diện các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng toàn thể các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Chi uỷ Chi bộ và toàn thể đảng viên Đảng bộ Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển.

 

TTTĐBĐB 1

Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Đảng bộ Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển (TT TĐBĐB) là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Đảng bộ gồm có 06 chi bộ trực thuộc với tổng số 63 đảng viên. Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TT TĐBĐB lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ TT TĐBĐB nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; thống nhất thông qua biểu quyết quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại Đại hội, các đại biểu đại diện các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở TT TĐBĐB đã có nhiều bài tham luận, phát biểu nhiều ý kiến, thảo luận xây dựng các báo cáo chính trị của Đảng bộ Trung tâm cũng như các thảo luận, góp ý trực tiếp cho các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

  

TTTĐBĐB 2

Đoàn Chủ tịch Đại hội

 

Theo Báo cáo trình tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung tâm luôn được sự ủng hộ của Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục, sự phối hợp với các Vụ chức năng của Bộ và Tổng cục; sự thống nhất cao trong hành động giữa Đảng uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại Trung tâm đã tạo ra khối đoàn kết, đồng thuận nâng cao sức mạnh của Trung tâm trong công tác xây dựng đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị Nhà nước. Tuy nhiên, Đảng bộ cũng cũng gặp phải những khó khăn như các Chi bộ thuộc Đảng bộ dàn trải từ Bắc vào Nam; nhiều đảng viên phải làm việc trong môi trường độc hại và đặc biệt nguy hiểm ảnh hưởng đến sinh hoạt chi bộ, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị; Bí thư các Chi bộ trực thuộc được trẻ hoá so với nhiệm kỳ trước do vậy kinh nghiệm chưa nhiều.

 

Đánh giá chung, Đảng bộ Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ xây dựng Đảng. Những mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành. Qua báo cáo, Đảng bộ cũng đã rút ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cụ thể để trên cơ sở đó đề ra các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong đó tập trung vào: (i) chỉ đạo tốt các mặt hoạt động của Trung tâm, củng cố năng lực hoạt động của các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị Tổng cục giao; (ii) không ngừng giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trong Đảng bộ, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường kỷ cương trong sinh hoạt Đảng, gắn xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; (iii) phấn đấu giữ vững và mở rộng khai thác việc làm từ các ngành, thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; (iv) không ngừng nâng cao năng lực, đào tạo bồi dưỡng độ ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đổi mới toàn diện công tác đào tạo về cơ cấu, nội dụng, phương thức nhằm thích ứng với cơ chế thị trường. Đổi mới và phát triển đồng bộ thiết bị máy móc; tăng cường hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực, đặc biệt tranh thủ các nguồn tài trợ và những thành tựu về khoa học – công nghệ trắc địa biển.

 

TTTĐBĐB 3

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi biểu dương và chúc mừng những thành tựu, thành tích mà Đảng bộ, Lãnh đạo, viên chức, người lao động của Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tổng cục trưởng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, nề nếp, phong cách làm việc, truyền thống tốt đẹp xây dựng Trung tâm là đơn vị vững mạnh toàn diện trong nhiều năm liền, luôn có chiều hướng đi lên theo xu thế chung. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ cũng bày tỏ sự tâm đắc với phương châm “đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – sáng tạo – phát triển” mà Đảng bộ Trung tâm đưa ra trong báo cáo tại Đại hội, tuy nhiên, việc triển khai cụ thể hoá để thực hiện phương châm này là bài toán đòi hỏi trách nhiệm chung của Lãnh đạo cũng như của từng đảng viên trong Đảng bộ Trung tâm.

 

Trong bài phát biểu chỉ đạo của mình, đồng chí Bí thư Đảng uỷ cũng đã chỉ ra những hạn chế cụ thể về lực lượng con người; về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác; về cơ chế đặc biệt là cơ chế nội tại của Trung tâm; về đổi mới tư tưởng,… mà Đảng bộ Trung tâm cần quan tâm khắc phục một cách cơ bản, nhất là trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong thời gian tới. Đồng chí cũng chỉ ra những định hướng quan trọng, tập trung vào các vấn đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; mô hình quản lý cũng như cần tăng cường công tác phối hợp, mở rộng quan hệ trong triển khai nhiệm vụ để có sự đồng bộ chung, tạo ra sức mạnh, phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

 

Về Công tác xây dựng Đảng, đồng chí lưu ý, trong thời gian tới Đảng bộ Trung tâm cần chú trọng hơn về chất lượng, thể hiện qua sinh hoạt của cấp Uỷ, Chi bộ cần thực chất và hiệu quả, tránh hình thức. Cần có phương thức sinh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của từng Chi bộ; việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên cần lựa chọn các nội dung có tính chất sâu sát hơn; nhấn mạnh thực hành các nguyên tắc cơ bản của Đảng, nhất là đối với cấp Uỷ chi bộ và cấp Uỷ của Trung tâm.

 

Đối với việc bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ mới, đồng chí mong các Đảng viên Trung tâm phát huy tinh thần trách nhiệm để sáng suốt bầu ra các đồng chí thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực để lãnh đạo Đảng bộ và Trung tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội đề ra cũng như theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng của Tổng cục cần là những người tiêu biểu xuất sắc, thực sự đại diện cho Đảng bộ, tiếng nói, nguyện vọng của Trung tâm để tham dự, đóng góp cho thành công của Đại hội Đảng bộ Tổng cục.

 

Với niềm tin vào những thành công trong thời gian qua, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, với trách nhiệm và quyết tâm, đồng chí Bí thư, Tổng cục trưởng tin tưởng sâu sắc rằng, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, tạo ra những chuyển biến tích cực trong thời gian tới, xây dựng Đảng bộ TT TĐBĐB là tập thể xuất sắc trong các đơn vị của Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đạo Việt Nam cũng như Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

TTTĐBĐB 4

Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Dương Quốc Lương phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng tại Đại hội

 

Thay mặt Đảng uỷ Đảng bộ TT TĐBĐB, Bí thư, Giám đốc Trung tâm Dương Quốc Lương đã phát biểu cảm ơn những lời khen ngợi, những chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tạ Đình thi, đặc biệt là đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, những thách thức, thời cơ cũng như phương hướng cho Đảng bộ Trung tâm trong thời gian tới. Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ tới sẽ ghi nhận và hứa sẽ chuẩn bị phương án cụ thể, cố gắng quyết tâm để thực hiện.

 

TTTĐBĐB 5

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu các thành viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở TT TĐBĐB nhiệm kỳ 2020-2025 và các đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp trên

 

Tại Đại hội, căn cứ trên danh sách 08 đồng chí ứng cử đã được Ban chấp hành Đảng bộ giới thiệu và thông qua tại Đại hội phiên trù bị, các đồng chí đảng viên Đảng bộ TT TĐBĐB đã trực tiếp bầu ra 07 đồng chí cấp Uỷ trong Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển, nhiệm kỳ 2020 – 2022 bao gồm các đồng chí: Nguyễn Sơn Cường; Dương Quốc Lương; Nguyễn Trung Thành; Hoàng Anh Tuấn; Phan Tiến Cường; Bùi Quang Hiệp; Bùi Thị Thuỷ.

 

TTTĐBĐB 6

Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục Trưởng Tạ Đình Thi và các đại biểu chúc mừng Ban chấp hành Đảng uỷ Đảng bộ TT TĐBĐB khoá mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu Bí thư Đảng uỷ Đảng bộ Trung tâm đồng thời bầu ra 20 đồng chí là các đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu cũng đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TT TĐBĐB nhiệm kỳ 2020-2025.

 

TTTĐBĐB 7

Đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng đoàn, Bộ Tài nguyên và Môi trường ngâm tặng các đại biểu tham dự Đại hội những vần thơ xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu

 

Chúc mừng Đại hội đã được tổ chức thành công, ý nghĩa đúng vào ngày kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong không khí trang nghiêm và lắng đọng, đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng đoàn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ngâm tặng các đại biểu tham dự Đại hội những vần thơ xúc động về Người.

 

TTTĐBĐB 8


Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục Trưởng Tạ Đình Thi và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên BCH nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành nhiệm vụ

 

Thu Thuỷ


Các tin mới hơn