Về trang chủ


21/05/2020

Đảng bộ cơ sở Trung tâm Hải văn tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Chiều ngày 21/05, Đảng bộ cơ sở Trung tâm Hải văn trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tạ Đình Thi, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; các đồng chí đại diện các Chi uỷ Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ và toàn thể đảng viên Đảng bộ Trung tâm Hải văn.

 

TTHV 1

Toàn cảnh Đại hội

 

Đảng bộ Trung tâm Hải văn là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với 40 đảng viên. Được sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục, Đảng uỷ Đảng bộ Trung tâm Hải văn tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm nhiệm kỳ 2015-2025, với phương châm: “Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; Phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới; xây dựng cơ quan phát triển toàn diện”. 

 

TTHV 1

Đoàn chủ tịch Đại hội

 

Theo Báo cáo trình tại Đại hội, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban thường vụ, Đảng uỷ Tổng cục và lãnh đạo Tổng cục, trong nhiệm kỳ 2025-2020, Đảng uỷ Trung tâm đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Nội bộ Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của cơ quan. Các đảng viên trong Đảng bộ có ý thức trách nhiệm, có tính tự giác gương mẫu của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp uỷ Đảng đã kịp thời phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên các nghị quyết của Trung ương, của Đảng uỷ cấp trên. Tuân thủ tốt pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên giữ mối liên hệ tốt với cấp uỷ nơi cư trú.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại và hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời với sự quan tâm của Đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới với mục tiêu đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức Đảng; coi trọng chất lượng, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và người lao động.  

 

TTHV 2

Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Mở đầu bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cho biết, Đại hội được tổ chức tại thời điểm hết sức đặc biệt, hết sức ý nghĩa của Tháng 5 lịch sử với rất nhiều sự kiện ghi dấu những mốc son chói lọi của dân tộc, đặc biệt là kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, điều này mang lại niềm tin rằng Đại hội sẽ thành công rực rỡ, đặc biệt là kết quả của Đại hội sẽ mang lại những chuyển biến lớn và căn bản, tạo tiền đề phát triển mới cho Trung tâm Hải văn. Với tâm huyết và trách nhiệm, đồng chí mong muốn chia sẻ với Đảng bộ về tầm nhìn, các vấn đề chung của Tổng cục để Đại hội thực sự là dịp sinh hoạt sâu rộng của đơn vị, một dịp trọng đại của Đảng bộ, để cùng nhau nhìn nhận, đánh giá và có bước đi phù hợp trong thời gian tới.

 

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng hoan nghênh và chúc mừng những kết quả, thành công mà Đang bộ Trung tâm Hải văn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và cho biết, về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm có thể khái quát với 3 nhiệm vụ chủ yếu: điều tra cơ bản; quan trắc và nghiên cứu khoa học công nghệ về hải văn, môi trường và sinh thái biển. Căn cứ các chức năng, nhiệm vụ này có thể kể đến một số thành tựu cơ bản Trung tâm đã đạt được như: về điều tra cơ bản, đã thực hiện được những dự án mang lại kết quả phục vụ bước đầu cho những hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường biển và hải đảo; đã từng bước hình thành cơ sở vật chất, đã thích ứng được với việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý từ tự chủ một phần sang tự chủ toàn bộ và bước đầu đã mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư, Tổng cục trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, khuyết điểm mà Đại hội cũng cần thẳng thắn nhìn nhận lại đó là: một số vấn đề nội bộ trong công tác quản lý, mặc dù đã được giải quyết nhưng đâu đó vẫn còn có những tồn tại, cần tiếp tục quan tâm, củng cố để tạo sức mạnh chung cho tập thể; Chức năng các đơn vị sự nghiệp là để phục vụ công tác quản lý nhà nước, cụ thể đối với Trung tâm Hải văn là phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng chức năng này hiện vẫn còn có những hạn chế cần nhìn nhận lại để làm tốt hơn; Tiềm lực, lực lượng về con người, số lượng, chất lượng, cơ cấu còn nhiều khó khăn để có thể tổ chức thực hiện những công việc với quy mô lớn, những dự án lớn đòi hỏi trình độ cao, kết hợp đa ngành, hợp tác quốc tế; Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiềm lực khoa học công nghệ còn nhiều thiếu thốn; Việc thực hiện các hoạt động dịch vụ còn nhiều hạn chế.

 

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng cũng yêu cầu Đảng uỷ, Đảng bộ Trung tâm Hải văn cần phân tích cụ thể nguyên nhân khách quan, chủ quan, sáng suốt nhìn nhận lại một cách đúng đắn, đầy đủ và khách quan về công tác quản lý, lãnh đạo để có thể giải quyết những tồn tại khó khăn này, đồng thời qua đó gợi mở những hướng đi mới theo phương hướng, tầm nhìn chiến lược, trong đó lưu ý, thời điểm này là thời điểm thuận lợi cho lĩnh vực biển và hải đảo khi mà khung khổ các chiến lược, chính sách, điều kiện đảm bảo về biển và hải đảo đã rất đầy đủ, toàn diện. Đây chính là thời cơ, cơ hội cần nắm bắt của Tổng cục cũng như Trung tâm Thuỷ văn để có những bước đổi mới căn bản, trong đó tập trung vào công tác điều tra cơ bản, quan trắc ứng dụng khoa học kỹ thuật. Cần tìm tòi những hướng đi mới để phát triển, hết sức chú ý những yếu tố về thị trường, về xu thế, những lĩnh vực mới, hiện đại trong phát triển mô hình, tiếp nhận, chuyển giao, ứng dụng phần mềm quản lý về hải văn, môi trường biển gắn với quan trắc tổng hợp, sinh thái biển; phát triển đa ngành, đa lĩnh vực có gắn với yếu tố hải văn,… Từ đó có sự đổi mới, chuyển đổi mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, đầu tư, liên doanh liên kết để phù hợp với hướng phát triển mới.

 

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần củng cố khối đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ sáng tạo, khoa học và đổi mới. Đối với những đơn vị có tính kỹ thuật cao như Trung tâm Hải văn, tính khoa học là rất quan trọng, làm việc khoa học, tác phong khoa học, cần hướng tới đổi mới, phát triển tân tiến. Dân chủ, đoàn kết nội bộ là hết sức quan trọng cần phải được củng cố thường xuyên trong đó trách nhiệm không chỉ ở tập thể lãnh đạo mà trước hết phải là của từng đồng chí đảng viên.

 

Về Công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư lưu ý chung đối với các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trong đó có Đảng bộ Trung tâm Hải văn cần chú trọng: về chất lượng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp Uỷ và sinh hoạt Đảng bộ để hoạt động này thực sự ý nghĩa và thiết thực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện vấn đề nếu có ngay từ đầu, giải quyết, ngăn chặn tránh phát sinh các vấn đề bức xúc, vấn đề về tư tưởng. Cần thực hành các nguyên tắc cơ bản của Đảng; củng cố các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thành niên, có các diễn đàn để các để các đoàn viên thể hiện tiếng nói, ý kiến của mình; cùng nhau trao đổi, chia sẻ, góp ý, xây dựng tổ chức thực sự nghĩa tình, trước sau, trên dưới rõ ràng mạch lạc, xây dựng văn hoá của tổ chức, đảm bảo sự đoàn kết trong cơ quan…

 

Về công tác bầu cử, đây là một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội cần được thực hiện dân chủ và công khai, các đảng viên cần nhìn nhận một cách khách quan, lá phiếu chính là thể hiện trách nhiệm xây dựng cơ quan. Vì sự lớn lên của tổ chức, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng mong các Đảng viên của Trung tâm phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt bầu ra các đồng chí có tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm với Đảng, với đơn vị và thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội đề ra. Bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cần là những người thực sự đại diện cho Đảng bộ, thể hiện được tiếng nói, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động của Trung tâm để tham dự và đóng góp cho thành công của Đại hội Đảng bộ Tổng cục.

 

Với tâm huyết, trách nhiệm và với niềm tin ở Tháng 5 lịch sử huy hoàng, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng tin rằng, Đại hội là thời điểm để Đảng bộ Trung tâm Hải văn có những chuyển biến mới, hướng đi mới, tạo ra tiền đề cơ bản để Lãnh đạo, Đảng bộ Trung tâm Hải văn đạt được những thành tích lớn hơn nữa trong thời gian tới.

 

TTHV 3

Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Hải văn Trần Hồng Lam phát biểu tiếp thu tại Đại hội

 

Thay mặt Đảng uỷ Đảng bộ cơ sở Trung tâm Hải văn, Bí thư, Giám đốc Trần Hồng Lam đã phát biểu cảm ơn những chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tạ Đình thi, đặc biệt là đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục cũng như phương hướng, nhiệm vụ cho Chi bộ trong thời gian tới. Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ tới cần tiếp thu sâu sắc những chỉ đạo này tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sáng tạo đổi mới, tạo sức mạnh mới để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao. 

 

TTHV 4

Các đại biểu trực tiếp bỏ phiếu bầu các thành viên Ban chấp hành Đảng uỷ, Trung tâm Hải văn nhiệm kỳ 2020-2025 và các đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

 

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, dựa trên danh sách ứng cử đã thống nhất thông qua trong phiên Đại hội trù bị là 06 đồng chí và bổ sung thêm 01 đồng chí nưa ứng cử trực tiếp tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng ủy Đảng bộ Trung tâm Hải văn nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thanh Trang, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Đinh Văn Tuân; Đại hội cũng đã tiến hành bầu 14 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Hải văn nhiệm kỳ 2020-2025.

 

TTHV 5

Bí thư Đảng Uỷ, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi và các đại biểu chúc mừng Ban chấp hành Đảng uỷ Đảng bộ Trung tâm Hải văn nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Sau đây là một số hình ảnh khác tại Đại hội:

 

TTHV 6

Các đại biểu chúc mừng Ban chấp hành Đảng uỷ Đảng bộ Trung tâm Hải văn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành nhiệm vụ


TTHV 10

TTHV 8

TTHV 9

Các đại biểu trình bày báo cáo và phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội

 

Thu ThuỷCác tin mới hơn