Về trang chủ


22/11/2019

Đoàn đại biểu Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vinh dự tham gia Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Trong các ngày 21 và 22/11, Đoàn đại biểu Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã vinh dự tham gia Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là sự kiện chính trị lớn, ngày hội của tất cả công chức, viên chức, người lao động, để quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 5 năm tới.

 

 

ĐHCĐB 1

Đoàn đại biểu Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa IV nhiệm kỳ 2019-2024, gồm những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; có uy tín, có phương pháp hoạt động quần chúng và khả năng đoàn kết, tập hợp được đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức, lao động; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, lao động.

 

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quế lâm đã vinh dự được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khoá IV nhiệm kỳ 2019-2024.

 

 

ĐHCĐB 1

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường khoá IV nhiệm kỳ 2019-2024

 

ĐHCĐB 2

Các nữ đại biểu Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

 

Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng đã tham dự Hội diễn Văn nghệ chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội IV Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường (diễn ra ngày 20/11) và vinh dự được trao Giải ba Tốp ca và Giải ba Song ca tại Hội diễn.

 

 

ĐHCĐB 3

ĐHCĐB 4

ĐHCĐB 5

 

ĐHCĐB 6

Đoàn văn nghệ Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tham gia Hội diễn Văn nghệ chảo mừng Đại hội

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn